Dasset


Dasset är av bläckhornstyp och hör till de ursprungliga byggnaderna på gården.

Editerad av: Sture Hermansson (2018-11-20 21:10:21)