Knektstugans ladugård


Tillhörde Knektstugans kringbyggnader och fungerade som fähus vid Lunnabacken. Ladugården är inredd för två klavbundna kreatur samt har kalv- och griskätte.

Editerad av: Sture Hermansson (2018-11-20 21:13:59)