Magasinsbyggnad


Byggnaden uppfördes år 1964. Här förvaras det av AB Bolinder-Munktell skänkta tröskverket.

Förening:

Hallsbergs Hembygdsförening

Skapad av: (2012-07-23 17:13:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hallsbergs Hembygdsförening (2018-11-20 21:15:42) Kontakta föreningen