Magasinsbyggnad


Byggnaden uppfördes år 1964. Här förvaras det av AB Bolinder-Munktell skänkta tröskverket.

Editerad av: Sture Hermansson (2018-11-20 21:15:42)