Oskarslundshuset


Byggnaden stod ursprungligen vid Oskarsgatan väster om Brunnskullen. Skänktes av Sigurd Westin till Hembygdsföreningen år 1977. Byggnaden flyttades genom Kommunens försorg till Hembygdsgården samma år.

Förening:

Hallsbergs Hembygdsförening

Ändrad av: Hallsbergs Hembygdsförening (2018-11-20 21:16:15) Kontakta föreningen
Skapad av: Sture Hermansson (2012-07-23 17:17:48) Kontakta föreningen