Oskarslundshuset


Byggnaden stod ursprungligen vid Oskarsgatan väster om Brunnskullen. Skänktes av Sigurd Westin till Hembygdsföreningen år 1977. Byggnaden flyttades genom Kommunens försorg till Hembygdsgården samma år.

Editerad av: Sture Hermansson (2018-11-20 21:16:15)