Medlemskap

Du kan aktivt deltaga i föreningens arbete eller enbart stödja den ekonomiskt genom att sätta in årsavgiften 100:-/person för 2016 på plusgiro 61 26 47-8.
Glöm inte att ange ditt namn och adress.

Kassör:  Yngve Sundell, Stocksättersvägen 19, 694 35  Hallsberg.
Tel 0582-128 81. e-post: [email protected]

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter