Litteratur och media

Litteratur utgiven av Hallsbergs Hembygdsförening.

Samtliga titlar säljs av Hembygdsföreningen

 
Stocksätter

och granngårdarna Kårstahult
och Hässleberg.

Historien om gården som blev Hallsbergs hembygdsgård, och dess granngårdar. Materialet till boken är framtaget av studiegrupp inom Hallsbergs Hembygdsförening.
Några fel har upptäckts.
Lista med rättelser
Pris: 250:-

Thermaenius – Navet i Hallsbergs utveckling
av Hans Lindqwist.
Pris: 250:-
 
Med penna och stråke genom livet

av Hans Lindqwist.En krönika om riksspelmannen Evert ”Salbo” Sahlberg.
Pris: 150:-
 
Möten

av Hans Lindqwist.

Om hallsbergare och andra kända personer som Hans mött under sitt verksamma liv.
Pris 250:-

 
Hallsbergs Järnvägshistoria 1947-2007

Framtagen av en arbetsgruup inom Hallsbergs Hembygdsförening

Pris: 250:-


Träd i Hallsberg

av Karl Gustaf Nilsson.

En liten överblick av trädfloran i Hallsbergs tätort, samt en samman- ställning över de arter av löv och barrträd som har påträffats.

Pris: 140:-

DVD-albumet ”En vandring längs Storgatan i Hallsberg

Albumet är producerat av Hembygds-föreningen. Äldre foton omlagda till diabilder, och originaltal av vår förste ordförande Nils Samzelius inspelat på band, är konverterat till digitalt media i form av DVD-skivor av Sture Hermansson år 2007.
DVD 1 (del 1)
A. Sannahed till Stortorget.
B. Järnvägsstationen till Långängen.DVD 2 (del 2)
A. Stortorget till Samzeliiviadukten.
B. Väster ut och norr om järnvägen.

180:-/album

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter