Stocksätersgården – Hallsbergs hembygdsgård

Området har troligen använts sedan länge – en båtformad stenyxa har hittats strax öster om gården. Hemmanet är känt från skattelängder sedan 1600-talet. Siste ägaren var VERNER NILSSON, f. 1888, vilken 1962 testamenterade markområdet med befintliga byggnader att ”användas till Hembygds- och Fornminnesgård”.
Hallsbergs Hembygdsförening bildades 1963 och har sedan dess haft glädjen att
förvalta gård och samlingar i donators anda.
Detta är huvudbyggnaden, uppförd 1815.

Yngve SundellFotograf: Yngve Sundell

Stocksätersgården

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter