Smedjan

Har varit gårdssmedja vid gården Björstorp i Hallsbergs socken. I den smiddes allt järn för gårdens behov, även spik. Bälgen är en s.k. dubbelbälg och städet är det ursprungliga. Har också använts som linpörte. Gåva av Valter Åvall.

Yngve SundellFotograf: Yngve Sundell

Smedjan

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter