Oskarslundshuset

Byggnaden stod ursprungligen vid Oskarsgatan väster om Brunnskullen. Skänktes av Sigurd Westin till Hembygdsföreningen år 1977. Byggnaden flyttades genom Kommunens försorg till Hembygdsgården samma år.

Yngve SundellFotograf: Yngve Sundell

Oskarslundshuset

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter