Hallsbergare i krig

Föreningen har fått EU-bidrag för att genomföra Leader-projektet ”Vår glömda historia”. Stödet har bland annat gått till vårt arbete med boken Hallsbergare i Krig

Boken finns inte i bokhandel men du kan låna den på Hallsbergs bibliotek

Baksidestexten: Krig var en lika självklar del av 1600- och 1700-talsmänniskans verklighet som fred är för oss i dag. Lika främmande som tanken på att tvingas dra ut i krig är för oss, lika orealistisk måste föreställningen om långvarig fred varit för dåtidens hallsbergare. Krigen hade ju med jämna mellanrum avlöst varandra så länge någon kunde minnas. Från den svenska stormaktstidens början 1611 och drygt 200 år framåt var freden undantaget, ofreden regel. Sverige hade en stående armé som omfattade en mycket stor del av den vuxna manliga befolkningen, ständigt redo att med bara några dagars varsel marschera iväg mot fienden.

I den här boken ska vi titta närmare på några soldater från Hallsberg. Vi ska ta reda på vilka de var och försöka förstå vad de var varit med om. Bland annat får vi följa med till slaget vid Narva och dra ut i krig mot Napoleons armé.

Boken utgår från ursprungskällorna i Krigsarkivet, 130-330 år gamla dokument som motvilligt släpper ifrån sig sina hemligheter. Men bakom den svårtydda handstilen och det ibland nästan utfrätta bläcket, skymtar plötsligt konturerna av en spännande historia fram.
För dig som är intresserad av släkt- eller soldatforskning är boken en guldgruva. Här finns innehållet i mönstringsprotokoll från åren 1684-1811 återgivet i detalj. För åren 1819—1885 finns exakta sidhänvisningar som gör det enkelt att hitta Hallsbergssoldaterna i originaldokumenten.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter