Om Hållnäs


Image

Hållnäs ligger i nordligaste Uppland och är en 230 kvadratkilometer  stor halvö som sticker ut i Bottenhavet. Här finns cirka fem mil orörd kust med små fiskelägen, ett rikt fågelliv och en särpräglad och varierad natur - från orörd urskog till strandängar med stor blomsterprakt. Här finns också ett ålderdomligt odlingslandskap bevarat, med små åkertegar omslutna av stengärdsgårdar som vittnar om tidigare generationers möda och slit. Men Hållnäs är också en levande bygd med ettusen tvåhundra invånare, ett rikt föreningsliv och många småföretag. I socknen finns ett tjugotal byar och i den största, Edvalla, finns bland annat kyrka, skola och livsmedelsaffär.

För mer information om bygden och vad som händer här, se Hållnäs sockenråds hemsida: www.hallnas.se

Förening:

Hållnäs Hembygdsförening

Skapad av: Susanne Ljung Adriansson (2018-11-19 18:49:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Susanne Ljung Adriansson (2019-11-27 13:05:00) Kontakta föreningen