Fonden till Per-Erik Karlssons minne

Hembygdsföreningen utlyser nu ett stipendium ur denna nyinrättade fond. Medlen till fonden kommer från Per-Erik Karlssons efterlämnade arv som kom hembygdsförening till del i samband med Per-Eriks bortgång. 

Stipendiet är avsett för ungdomar (15 till 25 år) som bor inom Hållnäs sockengräns och som är engagerade i föreningslivet. Det kommer att utdelas en gång per år. På så vis vill hembygdsföreningen uppmuntra till att arbeta vidare i PEK:ens anda, med engagemang och utveckling av det ideella föreningslivet i bygden. Läs mer om honom och hans gärning här.

Ansökningar ska göras via e-post till [email protected] under perioden 1 januari till 15 februari 2021. Ansökan kan göras både av den som själv söker stipendiet, och av annan person som vill uppmärksamma en ungdoms ideella föreningsengagemang.

Ansökan ska innehålla:

- Namn och födelsedatum
- Fullständig adress
- Telefonnummer
- Uppgift om vilken/vilka förening/ar den sökande är engagerad i.
- Motivering till varför just denna person bör få stipendiet.

Beslut om vem som ska tilldelas stipendiet fattas av styrelsen för Hållnäs hembygdsförening, och utdelning kommer att ske i samband med årsmötet 2021.

Varmt välkommen med din ansökan!
Hållnäs hembygdsförenings styrelse


Editerad av: Maria Hallengren (2021-04-01 08:28:51)