Hållnäs hembygdsförening 90 år

Föreningen bildades den 19 oktober 1930.  Att beskriva hembygdsföreningens arbete under de 90 som gått låter sig inte göras här. Men ett litet urval av allt som gjorts under åren finns i detta jubileumsblad. De första stadgarna, daterade den 18 oktober 1930, finns här. Detta är det äldsta dokumentet från föreningen som finns bevarat.


Editerad av: Susanne Ljung Adriansson (2020-09-10 06:48:27)