Griggebosågen på YouTube

Nu kan du se guidning av Griggebosågen på film.

Visning av Griggebosågen i Hållnäs, Uppland

Griggebosågen är en gammal ramsåg som togs i bruk år 1848 och som numera förvaltas av Hållnäs hembygdsförening. Sågen klassas som ett insdustriminne. Från början, när Erik Bengtsson i Gunnarsbo byggde Griggebosågen, hade sågen ett blad monterat i en träram. Sågen drevs med vattenkraft och man sågade mellan den 10 oktober till den 10 juni. Under övriga delar av året fick man ta hänsyn till jordbruk och slåtter. Följ med Hållnäs hembygdsförening och Ture Ögren på en guidning sommaren 2019.

Ture Ögren
Griggebosågen

Editerad av: Maria Hallengren (2020-04-19 07:52:03)