Välkommen till Hållnäs Hembygdsförening

 

Per-Erik Karlsson 1941 – 2018

Per-Erik Karlsson har hastigt avlidit i en ålder av 76 år.
Hans oväntade bortgång har skapat en djup förstämning i hela bygden, då han var en välkänd profil och en samlande kraft inom det lokala föreningslivet.

Det finns något som kallas Hållnäsandan. Per-Erik var mer än någon annan besjälad av denna anda, och det var för honom en en självklarhet att arbeta ideellt för sin hembygd. Hans insatser för Hållnäs under hela 60 års tid har varit ovärderliga. Han hade varit verksam inom hembygdsföreningen sedan slutet av 1950-talet då han började hjälpa till att arrangera sommardanserna. Per-Erik tog sedan över som festkommissarie 1973. Danserna kom att under flera årtionden bli en viktig inkomstkälla för både hembygdsföreningen och Hållnäs IF. Vid alla arrangemang i Verstuberget var Per-Erik den första som kom och den sista som gick. Därtill ska läggas de kvällar, nätter och helger som han hemma i sitt lilla kontor i Hjälmunge arbetade med planering och förberedelser.

Per-Erik har arbetat för den lokala idrotten under hela sitt liv. Det började då han som sextonåring var en av de drivande när den första isbanan byggdes i Slada.
Han har även haft tunga uppdrag på distriktsnivå, bland annat som tränare för Upplands tv-pucklag under en 15-årsperiod. Han har fått Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld samt Svenska ishockeyförbundets guld- och silvermärken.

Per-Erik Karlsson blev två gånger utsedd till Årets eldsjäl av Tierps kommun, och
2007 blev han dessutom utnämnd till en av Sveriges främsta eldsjälar, då han bland över ettusen nominerade vid en direktsänd tv-gala hamnade på en delad fjärdeplats i finalen.

Per-Eriks bortgång är en stor förlust för hela Hållnäs och saknaden efter honom kommer att bli stor. Det bästa vi kan göra för att hedra hans minne är att fortsätta det arbete som han så helhjärtat brann för.

***************

Hållnäs ligger i nordligaste Uppland och är en 230 kvadratkilometer  stor halvö som sticker ut i Bottenhavet. Här finns cirka fem mil orörd kust med små fiskelägen, ett rikt fågelliv och en särpräglad och varierad natur – från orörd urskog till strandängar med stor blomsterprakt. Här finns också ett ålderdomligt odlingslandskap bevarat, med små åkertegar omslutna av stengärdsgårdar som vittnar om tidigare generationers möda och slit. Men Hållnäs är också en levande bygd med ettusen tvåhundra invånare, ett rikt föreningsliv och många småföretag. I socknen finns ett tjugotal byar och i den största, Edvalla, finns bland annat kyrka, skola och livsmedelsaffär.

Hållnäs hembygdsförening bildades 1930 i en tid med knappa resurser men med en stark vilja hos grundarna att bevara bygdens särart och att verka för en god sammanhållning. Den ambitionen har förts vidare under åren, och idag förvaltar hembygdsföreningen en kulturskatt i byggnader och inventarier, och som vårdas och utvecklas med ideella krafter.

Föreningen ger sedan 1989 skriftserien Hållnäs Förr och Nu som hittills utkommit med tio nummer. Föreningen har också en facebooksida: https://www.facebook.com/hallnashembygd/ och finns på instagram: @hallnas_hembygdsforening

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter