Nytt nummer av Hållnäs Förr och Nu

 

Den nya utgåvan av Hållnäs Förr och Nu har fått mycket positiv respons. Med sina 92 sidor är den fullmatad med artiklar av olika slag – om Björns skärgård och Kungens Hållnäsbesök, om Olof Thunman, om Rödhäll och Kilskärsvägen, om Edvallagymmet och skytteföreningen, om Hållnäsprofiler av olika slag, och mycket, mycket annat. Priset är 150 kronor och den finns till försäljning hos lokala näringsidkare. Äldre nummer kostar 50 kr – finns de inte kvar hos handlarna så kontakta föreningens sekreterare om du vill köpa dem.

************************************************************************************

Hållnäs ligger i nordligaste Uppland och är en 230 kvadratkilometer  stor halvö som sticker ut i Bottenhavet. Här finns cirka fem mil orörd kust med små fiskelägen, ett rikt fågelliv och en särpräglad och varierad natur – från orörd urskog till strandängar med stor blomsterprakt. Här finns också ett ålderdomligt odlingslandskap bevarat, med små åkertegar omslutna av stengärdsgårdar som vittnar om tidigare generationers möda och slit. Men Hållnäs är också en levande bygd med ettusen tvåhundra invånare, ett rikt föreningsliv och många småföretag. I socknen finns ett tjugotal byar och i den största, Edvalla, finns bland annat kyrka, skola och livsmedelsaffär.

Hållnäs hembygdsförening bildades 1930 i en tid med knappa resurser men med en stark vilja hos grundarna att bevara bygdens särart och att verka för en god sammanhållning. Den ambitionen har förts vidare under åren, och idag förvaltar hembygdsföreningen en kulturskatt i byggnader och inventarier, och som vårdas och utvecklas med ideella krafter.

Föreningen har också en facebooksida: https://www.facebook.com/hallnashembygd/ och finns på instagram: @hallnas_hembygdsforening

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter