Formulär för årsrapport 2021


Formulär för årsrapport 2021

Härmed godkänner vår förening att angivna personuppgifter används som kontaktuppgifter inom Hallands Bildningsförbund/Halländska hembygdsrörelsens verksamhet, fram till föreningen meddelar förändring.

Föreningens namn (obligatoriskt):

Föreningens ordförande (obligatoriskt):

Fullständig postadress (obligatoriskt):

Tel. nr ordf (obligatoriskt):

E-post adress ordf (obligatoriskt):

Kassörens namn, postadress och e-adress (obligatoriskt):

Annan postmottagare uppgifter:

Hemsideadress förening:

Ev. annan riksorganisationsanslutning & övriga meddelanden:

 

 

Editerad av: Kerstin Hultin (2020-12-01 14:24:44)