Ny ordförande valdes på SHF Riksstämma i Uddevalla

Maria Norrfalk valdes till ny förbundsordförande när Sveriges Hembygdsförbunds samlades för riksstämma i Uddevalla i helgen. Stämman enades också om den nya visionen ”En levande hembygd öppen för alla” och antog en ny verksamhetsinriktning för de kommande fyra åren.

Ombud från Halland förutom ordföranden Bengt Bengtsson och hembygdskonsulenten var Anna-Kerstin Ahlberg från Nordhallands Hembygdsförening, Hans-Erik Qvarnström från Varbergs hembygdskrets och Gunbritt Lindmark från Halmstads hembygdskrets.

Halländska hembygdsrådets ordförande Bengt Bengtsson fick, av nya förbundsordföranden Maria Norrfalk, ta emot den hedervärda förtjänstmedaljen ”plaketten på riksnivå” som en utmärkelse för sina fleråriga föreningsinsatser för Halland inom hembygdsrörelsens tjänst på såväl, lokal, regional och central nivå.

Minst 68 942 besök på hembygdsgårdar i Halland ifjol

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) har sammanställt inlämnad statistik över fjolårets besök på svenska hembygdsgårdar.

Av  77 halländska föreningar svarade 34 föreningar på statistikenkäten.
572 evenemang inrapporterades med 68 942 besökande personer under år 2016.
93 400 ideella arbetstimmar inrapporterades.

Totalt inrapporterades till SHF 27 700 evenemang med 4,4 miljoner besökare och
3,9 miljoner ideella arbetstimmar. 69 % av inrapporterade verksamhet bestod av museiverksamhet.

Vallda hembygdsgille vann Hallandsfinalen i frågesport 2017!

Roland Andrèasson var tävlingsledare och guidade publik och de 14 tävlande lagen genom tävlingens femton frågor som innebar en rafflande kamp mellan två lag från norra Halland.

Efter första omgångens fem frågor hade lag Vallda tagit ledningen med full pott. Efter andra omgångens tio frågor hade lag Gödestad knappat in och det stod 9 lika mellan de båda lagen. Under den tredje och sista omgångens fem frågor lyckades lag Vallda att svara rätt på alla frågor vilket innebar seger med slutresultatet och där 15 rätt innebar full pott:

1:a Vallda HG – 14 rätt.
2:a Gödestads HF – 13 rätt.
3:a Årstads HF – 11 rätt.
Även Fjärås HG hade 11 rätt, men Årstad HF lyckades pricka in rätt svar vid den andra skiljefrågan.

Hedersnålar och priser

I samband med Hallandsfinalen
i frågesport utdelades sedvanligt flera priser. Verksamhetsutvecklare Eli By Nilsson delade ut Studieförbundet Vuxenskolans föreningspris med 10 000 kr till Unnaryd-Jälluntofta hembygdsförening. I motiveringen framhölls arbetet med jubileumsbonaden under år 2016 samt föreningens insatser med integrationsarbete.
Hembygdsrörelsen passade även på att avtacka Eli By Nilsson för sina år som kontaktperson för hembygdsföreningar i Halland. Hennes efterträdare: Lillemor Ekman-Ludvigsson, hälsades välkommen.

Förlag Utsiktens priser
Stefan Gustafsson från förlag Utsikten delades ut två författarpriser.
Förlag Utsikten är ett bokförlag med rötterna i Halland som ej längre ger ut böcker. Sedan år 1999 har man istället, genom en stipendiefond, delat
ut författarpriser till skrivare och forskare med anknytning till Halland. I år gick prissumman, med 10 000 kronor vardera, till dessa två pristagare:

• Falkenbergs kultur- hembygdsförening
Föreningen driver hembygdsmuseet i Falkenberg ideellt och värnar om stadens miljöer, både dess byggnader och parkområden.
En eldsjäl i detta sammanhang är ordföranden Siv Qvarfordh. På museets tomt finns stadens enda kvarvarande laxrökeri. Detta har under årens lopp förfallit men tack vare föreningens stora engagemang och envishet har kommunen nu bidragit med pengar till renoveringen. Föreningen har genom åren gett ut flera böcker om det gamla Falkenberg. År 2015, när föreningen fyllde 70 år, utgavs jubileumsboken ”Staden vid Ätran”.
Motivering:
För värdefullt arbete med att i text och bild dokumentera Falkenbergs historia och värna om stadens kulturhistoriska miljöer.

• Bengt Gärdfors, Laholm
Bengt Gärdfors, med en gedigen akademisk bakgrund, har under de senaste åren skrivit flera böcker om näringslivet i Laholm och Halmstad ex emigrationen till norra Tyskland i boken ”Tysklandsfararna”. Han har även en biografi om riksdagsmannen och bondeledaren Carl Ifvarsson från Ränneslöv, som gjorde en klassresa i 1800-talets Halland.
Motivering:
För idogt och imponerande arbete att forska och i bokform berätta om näringslivets historia och utveckling i södra Halland.

Finska krigsbarn i Halland

Under 2016 och 2017 pågår ett projekt sprunget ur Halländska hembygdsrörelsen att samla in minnen från finska krigsbarn i Halland. Projektet drivs av Hallands Bildningsförbund genom stöd av Region Halland – Kultur. Projektledare är Anna Lindqvist som samlar in information och vittnesmål om när Halland tog emot barn från det krigshärjade Finland. Syftet med projektet är sedan att på ett publikt sätt berätta för allmänheten om resultatet från projektet och att skapa ett samlat arkiv sökbart på internet.

Projektledare Anna Lindqvist tar gärna emot tips och information om finska krigsbarn.
E-adress: [email protected] eller tel. 035-177777.

På den här hemsidan kommer Anna Lindqvist att publicera berättelser med foton och dokumentation m.m.

http://www.hbf.se/page_47.html

 

Distriktets aktiviteter för föreningsmedlemmar hösten år 2017

Hembygdskurser hösten 2017:

Anmäl intresse för höstens lärarledda studiecirklar för hembygdsföreningars medlemmar!

• Så fungerar Facebook och Instagram
En kurs där du får lära dig vad det är, fungerar och hur man kan använda det för information och annonsering.
Kursledare: Anders Larsson, Värö-Stråvalla HF.

• Hemsidor
Så fungerar wordpress, text- och bilder. Tips på hur man kan använda sin förenings hemsida för information och PR om den egna verksamheten.
Kursledare: Kenneth Johansson, Gödestads hembygdsförening.

Intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan och verksamhetsutvecklare Lillemor Ekman-Ludvigsson, tel. 0430–68 62 12. E-adress: [email protected]

Anmäl med namn, kontaktuppgifter och förening. Märk mejl-brevet i rubriken med ”Hembygdskurs 2017” och skicka in före 1 februari år 2017. Obs! Studiecirklar med ledare startar endast vid minst tio anmälda personer. Kurserna innebär en avgift för deltagarna motsvarande kostnader för fika och material, men ej för ledaren.


Nätverksträff Hembygd år 2017:

Dessa nätverksträffar ersätter tidigare s. k. Rådsmöten, men ett forum för pågående verksamhet och diskussion av gemensamma frågor. Inbjudan skickas ut genom hembygdsrådets styrelseledamöter och är fritt för representanter från alla föreningar att delta i. Föranmälan till hembygdskonsulenten krävs.
Möten under hösten 2017:
Fre 1/9, kl. 9. Värd Hylte hembygdskrets, plats meddelas senare.


Höstmöte för alla hembygdsföreningar i Halland med ordförandeval:

Lör 21/10, kl. 13-16, Katrinebergs folkhögskola. Särskild inbjudan till ordförande sänds i sommarbrevet 2017.

Installera vattenlås nu!

skydda kultarvsänkkost

För att vända utvecklingen kring vattenskador har Sveriges Hembygdsförbunds försäkringsråd beslutat att höja investerings- bidraget för vattenlås till 50 % till och med 30 juni 2018. Det innebär att om ni installerar vattenfelsbrytare får ni hela 50 % av investeringen tillbaka, dock maximalt 5 000 kr. Vi rekommenderar Vatette vattenfelsbrytare som ni beställer genom er lokala VVS-are.

Tanka ner information om Hembygdsförsäkringens erbjudande här:

Skyddakulturarvetsankkostnaderna

Vatette Vattenfelsbrytare mail

Föreläsningsdag om byggnadsminnen i Laholm 23 maj!

 

Värna vårt byggda kulturarv är rubriken på en stor konferens om byggnadsvård i Laholm den 23 maj, arrangerad av Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län. Konferensen erbjuder en fantastisk möjlighet för intresserade att ta del av den problematik som omfattar byggnadsvård med flera intressanta föredrag och visningar.

Tid: 23 maj 2017, kl 0900 – 1230 (LUNCH samt därefter stadsvandring). Byggnadsminnesföreningens årsmöte hålls sist på em, efter stadsvandring o kaffe.

Plats: Laholm. Stadshotellet med Teatern, restaurang Gröna Hästen samt Teckningsmuseet, samtliga belägna vid Hästtorget.

ANMÄLAN: Medlemmar anmäler sig till Föreningens sekreterare Torsten Atterbom. Övriga senast den 15 maj till projektledare Mats Folkesson, tel 0706-833340 eller mail: [email protected]

OBS! De som önskar bli medlemmar i Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län (kostnad 200 kr) meddelar detta samtidigt till Mats enligt ovan, med angivande av namn och adress. I detta medlemskap ingår då bl. a. lunch på Gröna Hästen i anslutning till konferensen den 23 maj!

PROGRAM:
-Johan Hjert, kultur- och turistchef och hälsar välkommen.
-Byggnadsantikvarie Charlotte Skeppstedt som berättar om Laholms renoverade teater.
-Landshövding Lena Sommestad inleder om Kulturmiljöernas och kulturarvets betydelse för Halland.
-Utdelning av bronsplaketter till ägare av byggnadsminnen av länsantikvarie Hans Bergfast.
Föredrag ”Byggnadsvårdens syn på hållbarhet” av byggnadsantikvarie och verksamhetsledare Stephan Fickler, Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
-Trädgårdsantikvarie Boel Nordgren hålelr föredrag om i ämnet ”Historiska trädgårdar” med halländska exempel.
-Byggnadshantverkare i kulturmiljövård Sten Nilsson och Samuel Nilsson Laholm från Laholm håller föredrag under rubriken ”Trä på hjärnan, trä i hjärtat!”.
-Byggnadsantikvarie Britt-Marie Lennartsson är guide i en stadsvandring i Laholm – Hallands äldsta stad som även innefattar visning av kulturminnesmärkta husen ”Svend Bögh-Anderssons villa” och ”Hausknechtska huset”.
-Museichef Jonas Heintz visar Teckningsmuseet.
-Därefter slutar allmänhetens del och eftermiddagen är vikt för föreningens årsmöte.

Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län är en ideell förening som bildades 2003 efter förslag från dåvarande landshövdingen Karin Starrin. Medlemmarna utgörs av ägare, brukare och förvaltare av länets för närvarande 50 byggnadsminnen (skyddade enligt Kulturmiljölagen efter beslut av länsstyrelsen). Medlemskap kan även beviljas andra personer som har ett stort intresse för byggnadsvård och byggnadskultur.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med länsstyrelsens Kulturmiljöenhet (Länsantikvarien) och föreningens syfte är att med inriktning på länets byggnadsminnen och byggnadsvård bland annat

  • stärka samhörighetskänslan bland medlemmarna
  • värna om kulturarv och kulturmiljö
  • verka för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte
  • verka för löpande och goda kontakter med berörda myndigheter
  • verka som remiss- och förslagsinstans
  • förmedla kontakter med företag och andra organisationer inom intresseområdet.

Läs mer om detta evenemang och Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län
på hemsida: www.hallands.byggnadsminnen.se

 

Öppet hus för hembygdsrörelsen i Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad 20 maj

Minns du ransoneringen och kanske har du ransoneringskorten kvar? Var du först på plats när de amerikanska bombflygplanen landade på civila flygfältet i Halmstad? Kom och dela med dig av dina minnen!

Lördagen den 20:e maj mellan12-16, välkomnar Garnisons- och Luftvärnsmuseet medlemmarna i den Halländska Hembygdsrörelsen till museet. Missade du att besöka utställningen Världskrig – och en brudklänning, förra året? Nu finns åter en chans att se den och mycket annat.

– Fri entré gäller hela dagen för medlemmar –
För mer information: [email protected] eller  0703 35 31 01
Museet ligger vid Noréensvägen på Galgberget, bredvid regementsområdet Lv6 (gamla I16)
www.91anmuseet.se

 

Jubileumsbonadens framtid är räddad!

Hallands Kulturhistoriska museum har ställt sig positiv till att överta ansvaret över den 66,5 meter långa jubileumsbonaden som visar stora delar av Hallands fantastiska kulturarv. Därmed tryggas bonadens förvaringsbehov och visningen av bonaden kommer att ske i samarbete med Unnaryds Bonadsmuseum, som planerar en ombyggnad av sina visningslokaler.

Jubileumsbonaden som häfte

 

Halländska hembygdsrörelsen har tagit fram dokumentationer över bonaden.
Dels en ”bok” som innehåller alla 69 bonader samt häften med bonader från:

-Nordhallands HF (Kungsbacka)
-Varberg
-Ätradalen (Falkenberg)
-Hylte
-Halmstad
-Hök (Laholm)

 

Dokumentationerna finns att köpa hos din närmaste hembygdsförening!