Distriktets aktiviteter för föreningsmedlemmar hösten år 2017

Hembygdskurser hösten 2017:

Anmäl intresse för höstens lärarledda studiecirklar för hembygdsföreningars medlemmar!

• Så fungerar Facebook och Instagram
En kurs där du får lära dig vad det är, fungerar och hur man kan använda det för information och annonsering.
Kursledare: Anders Larsson, Värö-Stråvalla HF.

• Hemsidor
Så fungerar wordpress, text- och bilder. Tips på hur man kan använda sin förenings hemsida för information och PR om den egna verksamheten.
Kursledare: Kenneth Johansson, Gödestads hembygdsförening.

Intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan och verksamhetsutvecklare Lillemor Ekman-Ludvigsson, tel. 0430–68 62 12. E-adress: [email protected]

Anmäl med namn, kontaktuppgifter och förening. Märk mejl-brevet i rubriken med ”Hembygdskurs 2017” och skicka in före 1 februari år 2017. Obs! Studiecirklar med ledare startar endast vid minst tio anmälda personer. Kurserna innebär en avgift för deltagarna motsvarande kostnader för fika och material, men ej för ledaren.


Nätverksträff Hembygd år 2017:

Dessa nätverksträffar ersätter tidigare s. k. Rådsmöten, men ett forum för pågående verksamhet och diskussion av gemensamma frågor. Inbjudan skickas ut genom hembygdsrådets styrelseledamöter och är fritt för representanter från alla föreningar att delta i. Föranmälan till hembygdskonsulenten krävs.
Möten under hösten 2017:
Fre 1/9, kl. 9. Värd Hylte hembygdskrets, plats meddelas senare.


Höstmöte för alla hembygdsföreningar i Halland med ordförandeval:

Lör 21/10, kl. 13-16, Katrinebergs folkhögskola. Särskild inbjudan till ordförande sänds i sommarbrevet 2017.

Installera vattenlås nu!

skydda kultarvsänkkost

För att vända utvecklingen kring vattenskador har Sveriges Hembygdsförbunds försäkringsråd beslutat att höja investerings- bidraget för vattenlås till 50 % till och med 30 juni 2018. Det innebär att om ni installerar vattenfelsbrytare får ni hela 50 % av investeringen tillbaka, dock maximalt 5 000 kr. Vi rekommenderar Vatette vattenfelsbrytare som ni beställer genom er lokala VVS-are.

Tanka ner information om Hembygdsförsäkringens erbjudande här:

Skyddakulturarvetsankkostnaderna

Vatette Vattenfelsbrytare mail

Föreläsningsdag om byggnadsminnen i Laholm 23 maj!

 

Värna vårt byggda kulturarv är rubriken på en stor konferens om byggnadsvård i Laholm den 23 maj, arrangerad av Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län. Konferensen erbjuder en fantastisk möjlighet för intresserade att ta del av den problematik som omfattar byggnadsvård med flera intressanta föredrag och visningar.

Tid: 23 maj 2017, kl 0900 – 1230 (LUNCH samt därefter stadsvandring). Byggnadsminnesföreningens årsmöte hålls sist på em, efter stadsvandring o kaffe.

Plats: Laholm. Stadshotellet med Teatern, restaurang Gröna Hästen samt Teckningsmuseet, samtliga belägna vid Hästtorget.

ANMÄLAN: Medlemmar anmäler sig till Föreningens sekreterare Torsten Atterbom. Övriga senast den 15 maj till projektledare Mats Folkesson, tel 0706-833340 eller mail: [email protected]

OBS! De som önskar bli medlemmar i Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län (kostnad 200 kr) meddelar detta samtidigt till Mats enligt ovan, med angivande av namn och adress. I detta medlemskap ingår då bl. a. lunch på Gröna Hästen i anslutning till konferensen den 23 maj!

PROGRAM:
-Johan Hjert, kultur- och turistchef och hälsar välkommen.
-Byggnadsantikvarie Charlotte Skeppstedt som berättar om Laholms renoverade teater.
-Landshövding Lena Sommestad inleder om Kulturmiljöernas och kulturarvets betydelse för Halland.
-Utdelning av bronsplaketter till ägare av byggnadsminnen av länsantikvarie Hans Bergfast.
Föredrag ”Byggnadsvårdens syn på hållbarhet” av byggnadsantikvarie och verksamhetsledare Stephan Fickler, Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
-Trädgårdsantikvarie Boel Nordgren hålelr föredrag om i ämnet ”Historiska trädgårdar” med halländska exempel.
-Byggnadshantverkare i kulturmiljövård Sten Nilsson och Samuel Nilsson Laholm från Laholm håller föredrag under rubriken ”Trä på hjärnan, trä i hjärtat!”.
-Byggnadsantikvarie Britt-Marie Lennartsson är guide i en stadsvandring i Laholm – Hallands äldsta stad som även innefattar visning av kulturminnesmärkta husen ”Svend Bögh-Anderssons villa” och ”Hausknechtska huset”.
-Museichef Jonas Heintz visar Teckningsmuseet.
-Därefter slutar allmänhetens del och eftermiddagen är vikt för föreningens årsmöte.

Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län är en ideell förening som bildades 2003 efter förslag från dåvarande landshövdingen Karin Starrin. Medlemmarna utgörs av ägare, brukare och förvaltare av länets för närvarande 50 byggnadsminnen (skyddade enligt Kulturmiljölagen efter beslut av länsstyrelsen). Medlemskap kan även beviljas andra personer som har ett stort intresse för byggnadsvård och byggnadskultur.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med länsstyrelsens Kulturmiljöenhet (Länsantikvarien) och föreningens syfte är att med inriktning på länets byggnadsminnen och byggnadsvård bland annat

  • stärka samhörighetskänslan bland medlemmarna
  • värna om kulturarv och kulturmiljö
  • verka för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte
  • verka för löpande och goda kontakter med berörda myndigheter
  • verka som remiss- och förslagsinstans
  • förmedla kontakter med företag och andra organisationer inom intresseområdet.

Läs mer om detta evenemang och Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län
på hemsida: www.hallands.byggnadsminnen.se

 

Öppet hus för hembygdsrörelsen i Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad 20 maj

Minns du ransoneringen och kanske har du ransoneringskorten kvar? Var du först på plats när de amerikanska bombflygplanen landade på civila flygfältet i Halmstad? Kom och dela med dig av dina minnen!

Lördagen den 20:e maj mellan12-16, välkomnar Garnisons- och Luftvärnsmuseet medlemmarna i den Halländska Hembygdsrörelsen till museet. Missade du att besöka utställningen Världskrig – och en brudklänning, förra året? Nu finns åter en chans att se den och mycket annat.

– Fri entré gäller hela dagen för medlemmar –
För mer information: [email protected] eller  0703 35 31 01
Museet ligger vid Noréensvägen på Galgberget, bredvid regementsområdet Lv6 (gamla I16)
www.91anmuseet.se

 

Jubileumsbonadens framtid är räddad!

Hallands Kulturhistoriska museum har ställt sig positiv till att överta ansvaret över den 66,5 meter långa jubileumsbonaden som visar stora delar av Hallands fantastiska kulturarv. Därmed tryggas bonadens förvaringsbehov och visningen av bonaden kommer att ske i samarbete med Unnaryds Bonadsmuseum, som planerar en ombyggnad av sina visningslokaler.

Jubileumsbonaden som häfte

 

Halländska hembygdsrörelsen har tagit fram dokumentationer över bonaden.
Dels en ”bok” som innehåller alla 69 bonader samt häften med bonader från:

-Nordhallands HF (Kungsbacka)
-Varberg
-Ätradalen (Falkenberg)
-Hylte
-Halmstad
-Hök (Laholm)

 

Dokumentationerna finns att köpa hos din närmaste hembygdsförening!

 

 

Söndrumsbok nominerad

ÅRETS HEMBYGDSBOK ÅR 2016 UTSEDD I HALLAND!

I Sveriges hembygdsförbunds instiftade riksomfattande tävling ”Årets hembygdsbok” utgiven under år 2016 är Hallands nominerade bok:

Söndrums Hembygdsförenings årsbok 2016

Detta är den 12:e boken i Söndrums Hembygdsförenings skriftserie och har ett varierat innehåll. En artikel handlar om den spännande fornhistorien som kartlagts vid arkeologiska undersökningar vid platsen för ny kyrkogård, flera artiklar anknyter till stenhuggeriverksamheten, Söndrums andra stenålder. Några berättelser handlar om skeppare och sjömän från Söndrum. Tylön samt Tylösand, med S:t Olofs kapell, får sin historia skildrad. Minnen från olika tider och platser i Söndrum behandlas i några artiklar. Söndrums JUF:s historia får sin berättelse liksom den gamla skolan i Onsjö.

Den 31/12 år 2016 fanns ett tävlingsbidrag inlämnat – därmed är Söndrums bok direktkvalificerad som halländsk representant i rikstävlingen.
(När fler än en bok inlämnats sammanträder en bok kommitté i Halland med representanter från Hallands sex kretsar (kommuner), med uppgift att utse den representant som ska företräda Halland i Sveriges hembygdsförbunds instiftade riksomfattande tävling ”Årets hembygdsbok”.)

Vad händer i rikstävlingen?

En kommitté på riksplan kommer utse vinnaren under våren 2017, vilken presenteras i september på
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Förstapriset består av 10 000 kr och ett ärofullt diplom för att ha korats som bästa hembygdsbok i Sverige under detta år.

Tävlingen ”Årets hembygdsbok” instiftades år 2010, där första priset utdelades år 2011. Kriterier för bedömningen var rubrikerna: undersökning, layout och nytänkande.

Halländska hembygdsrörelsens nya logga kan fås på t-shirt!

Se sida till vänster hur du kan beställa brodyrtryck till kläder för aktiva inom er förening!

SHF:s gåvobrev vid skänkta föremål och foton

Nu är Sveriges Hembygdsförbunds gåvobrev utlagda på distriktets hemsida, för er föreningar som saknar gåvobrev. Se ”gåvobrev” under sidlistans rubriker till vänster.

Hembygdsrörelsens förtjänsttecken

Inom hembygdsrörelsen finns olika former av förtjänsttecken som delas ut. Några former kan användas av föreningar på lokal nivå, ett fåtal används på distrikts och förbundsnivå. I fönstret till vänster kan du se läsa mer och se hur utmärkelser ser ut!