Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund består av ca 2 000 självständiga lokala föreningar och 26 regionala förbund.
Som medlem är du med i en lokal hembygdsförening med egna stadgar och årsmöte. Medlemsavgiften varierar i storlek mellan föreningarna. Årsmötet utser en styrelse som leder arbetet fram till nästa årsmöte.

Hembygdsföreningen ingår i ett regionalt hembygdsförbund och i Sveriges Hembygdsförbund. För det betalar föreningen en medlemsavgift som baserar sig på antalet medlemmar i föreningen. Den lokala hembygdsföreningens utser ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte. Det regionala förbundet utser i sin tur ombud till Sveriges Hembygdsförbunds årsmöte.

Årsmöte hålls varje år, både i föreningar, regionala hembygdsförbund och i riksorganisationen. Därutöver har de flesta föreningar medlemsmöten och kommittéer och arbetsgrupper där man kan engagera sig.

Sveriges Hembygdsförbund har nära kontakt med de regionala hembygdsförbunden. Varje år hålls ordförandeträffar på våren och ett förtroenderåd på hösten.

Vill du läsa mer om Sveriges Hembygdsförbunds verksamhet Tryck här!