Styrelsemöten, riksstämma, nätverksträffar och höstmöte

Hembygdsrådsstyrelsens möten år 2017:
Tis 7/2, kl. 18, Tönsgård, Trossnäsv. 10, Heberg
Tis 9/5, kl. 18, Brystens hembygdsgård, Eftra
Tis 5/12, kl 15, Laxbutiken

Riksstämman år 2017:
Fre-sön 26-28/5 i Uddevalla, Bohuslän
5 ombud från kretsar: Halmstad, Varberg och Nordhallands HF
samt ordföranden och hembygdskonsulent

100-års firande i Halland år 2017:
Lör 20/5 kl. 11.00 – 14.00 firar Nordhallands HF 100 år i Badhusparken, Kungsbacka

Nätverksträff Hembygd år 2017:
Dessa nätverksträffar ersätter tidigare s. k. Rådsmöten, men ett forum för pågående verksamhet och diskussion av gemensamma frågor. Inbjudan skickas ut genom hembygdsrådets styrelseledamöter och är fritt för alla föreningar att delta. Föranmälan till hembygdskonsulenten krävs.
Möten under 2017:
Fre 3/3, kl. 9. Värd: Nordhallands HF. Plats: Gödestadsgården, Fjärås.
Fre 1/9, kl. 9. Värd Hylte hembygdskrets, plats meddelas senare.

Höstmöte för alla hembygdsföreningar i Halland:
Lör 21/10, kl. 13-16. Plats: Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro.

Planeringskonferens år 2017:
Prel. Fre 27/10, kl. 9-14 Plats meddelas senare av hembygdskonsulenten.