Styrelsemöten, riksstämma, nätverksträffar och Höstträff 2018

Hembygdsrådsmöten år 2018:

Tis 6/2, kl. 18, Tönsgård, Trossnäsv. 10, Heberg
Tis 8/5, kl. 18, Tönsgård, Trossnäsv. 10, Heberg
Tis 19/6, kl. 18 Tönsgård, Trossnäsv. 10, Heberg
Tis 4/12, kl 15, Laxbutiken

Hallandsfinalen i frågesport:
Sön 22 april kl. 14, Staffanssalen, Söndrums församlingsgård

Riksstämman år 2018:
Fre-sön 25-27/5 i Kalmar, Kronobergs län
5 ombud från kretsar: Hök, Hylte och Ätradalen
samt ordföranden och hembygdskonsulent

Nätverksträff Hembygd år 2018:
Dessa nätverksträffar ersätter tidigare s. k. Rådsmöten, men ett forum för pågående verksamhet och diskussion av gemensamma frågor. Inbjudan skickas ut genom hembygdsrådets styrelseledamöter och är fritt för alla föreningar att delta. Föranmälan till hembygdskonsulenten krävs.

Halländska hembygdsrörelsens nätverksträffar under 2018:
Fre 2/3, kl. 9. Värd: Ätradalens hembygdskrets. Plats meddelas senare.
Fre 7/9, kl. 9. Värd: Halmstads hembygdskrets. Plats meddelas senare.

Höstträff för alla hembygdsföreningar i Halland:
Lör 13/10, kl. 12-16. Plats: Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro.

Planeringskonferens år 2018:
Fre 26/10, kl. 9-14 Plats meddelas senare av hembygdskonsulenten.