Styrelsemöten, riksstämma, nätverksträffar och Höstträff 2018

Hembygdsrådsmöten år 2018:
Tis 6/2, kl. 18, Tönsgård, Trossnäsv. 10, Heberg.
Ons 2/5, kl. 18. Tönsgård, Trossnäsv. 10, Heberg.
Tis 19/6, kl. 18. ”Granhem” Katrinebergs fhs. Vessigebro.
Tis 4/12, kl 15, Laxbutiken, Heberg.

Hallandsfinalen i frågesport:
Sön 22 april kl. 14, Staffanssalen, Söndrums församlingsgård.

Riksstämman år 2018:
Fre-sön 25-27/5 i Kalmar, Kronobergs län.
5 ombud från kretsar: Hök, Hylte och Ätradalen
samt ordföranden och hembygdskonsulent.

Nätverksträff Hembygd år 2018:
Dessa nätverksträffar ersätter tidigare s. k. Rådsmöten, men ett forum för pågående verksamhet och diskussion av gemensamma frågor. Inbjudan skickas ut genom hembygdsrådets styrelseledamöter och är fritt för alla föreningar att delta. Föranmälan till hembygdskonsulenten krävs.
Fre 2/3, kl. 9. Värd: Ätradalens hembygdskrets, Vessige-Alfshögs HF. Plats: Gunnarstorps hembygdsgård, Vessigebro. Max 30 personer!
Fre 7/9, kl. 9. Värd: Halmstads hembygdskrets. Plats: Getinge Hembygdsgård. Lunch och förhandlingar i hembygdsgården.

Höstträff för alla hembygdsföreningar i Halland:
Lör 13/10, kl. 12-16. Plats: Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro.

Planeringskonferens Hembygdsrådet år 2018:
Fre 26/10, kl. 9-14. Plats meddelas vid kallelsen.