Hembygdsrådet 2018 – kontaktuppgifter

Kerstin Hultin (sekreterare, hembygdskonsulent)
Halländska hembygdsrörelsen, Kungsg. 1, 302 45 Halmstad
Tel 035-17 77 74, 0734-40 50 08
E-brev: [email protected]

Ordförande i Halland:

Bo Westman (ordförande)
Byås Smedjebacken, 314 91 Hyltebruk
Tel 0345-130 90, 0730-21 90 50
E-brev: [email protected]

Representant för Halmstad hembygdskrets:

Gunbritt Lindmark (1:e vice ordf)
Backg 19, 310 31 Eldsberga
Tel 035-424 38
E-brev: [email protected]

Representant för Varbergs hembygdskrets:

Hans-Erik Qvarnström (2:e vice ordf)
Hasslet, Ambjörntorp 14, 432 65 Väröbacka
Tel 0340-66 07 88
E-brev: [email protected]

Representant för Hylte hembygdskrets:

Judith Etzold 
Prästgårdsvägen 4, 310 83 Unnaryd
Tel 076-136 30 25
E-brev: [email protected]

Representant för Ätradalens hembygdskrets:

Ulla Rickardsson
Solstigen 4, 311 64 Vessigebro
Tel 0346-200 92, 070 555 61 80
E-brev: [email protected]

Representant för Nordhallands hembygdsförening (Kungsbacka):

Anna-Kerstin Ahlberg
Vårdkaseberg 17, 434 98 Kungsbacka
Tel 0300-142 41
E-brev: [email protected]

Representant för Höks hembygdskrets:

Brita Petersson
Mästocka 4, 312 92 Laholm
Tel 076-319 84 45
E-brev: [email protected]

Suppleanter från respektive krets:

Halmstad:
Lars-Erik Björklund, Nygårdsv. 4, 305 93 Halmstad
Tel 035-442 21, 070-553 42 21.
E-adress: [email protected]

Varberg:
Kenneth Johansson, Stora Lyckan Ljungstorp 19, 432 91 Varberg
Tel 073-550 84 09
E-brev: [email protected]

Hylte:
Birgitta Holmén, Nissaryd Gallagård 207, 314 93 Hyltebruk
Tel 0345-130 10, 070-377 30 10
E-brev: [email protected]

Hök:
Kerstin Olofsdotter-Petersson, Veinge-Västergård 2, 312 92 Laholm
Tel. 0430-186 98, 076-765 56 14
E-brev: [email protected]

Kungsbacka:
Ingun Adolfsson, Dalaväg 58, 434 99 Kungsbacka
Tel 0300-213 98, 070-571 91 57
E-brev: [email protected]

Ätradalen:
Sven Karlsson, Hansabo Askome, 310 58 Vessigebro
Tel 0346-251 88, 070-51 86 080
E-brev: [email protected]