Hembygdskretsar i Halland – kontaktuppgifter

De halländska hembygdsföreningarna är organiserade i hembygdskretsar;
en krets för föreningarna i varje halländsk kommun. I hembygdskretsarna
diskuterar föreningarna gemensamma arrangemang, de ger ibland ut någon
årsbok eller tidning. I kretsstyrelsen kan föreningarna också ta upp
gemensamma problem eller glädjeämnen till diskussion. Kretsarna utser
representanter i Halländska hembygdsrörelsens styrelse och råd.

Har du en fråga som rör ett särskilt område i Halland, kontakta vederbörande kretsordförande.

De sex hembygdskretsarna är:

Nordhallands Hembygdsförening
Ordf Harry Johnson, Ölmanäs Ringväg 13, 439 52 Åsa
Tel 0340-65 17 88, 070-69 70 345
E-post nordh.hembygd@telia.com
Hemsida: www.hembygd.se/halland/nordhalland

Varbergs Hembygdskrets
Ordf Hans-Erik Qvarnström, Hasslet, Ambjörntorp 14, 430 22 Väröbacka
tel 0340-66 07 88, 0340-88 303
E-post hans-erik.qvarnstrom@kommunen.varberg.se

Ätradalens Hembygdskrets
Ordf Margareta Tönsgård, Trossnäsvägen 10, 311 96 Heberg
Tel 0346-435 22
E-post mt@falkenberg.com

Hylte Hembygdskrets
Ordf Bo Westman, Byås, 314 91 Hyltebruk
Tel 0345-130 90, 0730-21 90 50
E-post bossebus213@hotmail.com
Hemsida www.hembygd.se/halland/hyltekretsen

Halmstads Hembygdskrets
Kontaktperson Gun-Britt Lindmark, Backgat 19, 310 31 Eldsberga
tel 035-424 38
E-post gunbritt.maja@telia.com

Höks Hembygdskrets
Ordf Brita Petersson, Mästocka, 312 92 Laholm
tel 0430-911 23
E-post gertobrita.petersson@laholm.com