Vår kontaktperson inom Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan
Sveriges Hembygdsförbund har ett samarbetsavtal med studieförbundet Vuxenskolan.
I Halland är kontaktpersonen Lillemor Ekman-Ludvigsson. Se kontaktuppgifter på denna hemsida. Studieförbundet Vuxenskolan i Halland