Hembygdsföreningen Gamla Varberg noterade nyligen ”all time high ” med 1819 medlemmar under 2022, vilket sannolikt innebär att man är den största enskilda hembygdsföreningen i Sverige..

Under 2021 tillkom 68 nya medlemmar till fjolårets början med 1 751 medlemmar. en ökning motsvarande med 3,88 %.

Några förklaringar till tillväxten är att föreningens arrangerade program lockar publik, en årlig utgiven bok ingår i medlemsavgiften, föreningens medlemsavgift är låg med hundra kronor per person och att föreningen bedriver ett aktivt opinionsarbete för att bevara det lokala kulturarvet.


Förening:

Halländska hembygdsrörelsen

Skapad av: Kerstin Hultin (2022-12-01 20:37:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kerstin Hultin (2023-04-03 18:28:47) Kontakta föreningen