Skall Kungsbacka och norra Halland förlora sitt fina Hembygdsmuseum?

Ska Nordhallands HF tvingas ta ner skylten i centrala Kungsbacka?

Nordhallands Hembygdsförening grundades 1917 och är en av de äldsta i Sverige. Det finns 12 hembygdsgillen i kommunen, en i varje gammalsocken samt i Lindome. Dessa bildar tillsammans Nordhallands Hembygdsförening, som drivs av en styrelse med en representant från varje hembygdsgille.
Verksamheten drivs helt ideellt. Genom åren har man funnits på flera olika platser och sedan 1986 i nuvarande lokaler på Västergatan. De utställningar och uppbyggda miljöer som finns där har tillkommit genom tiotusentals timmar helt ideellt arbete.

 

Kommunen vill nu att museet skall flytta. Lokalerna är for stora, hyran för hög och hyresbidraget är alldeles för stort. 
Framtiden för museet är därför oviss. Kommunen, som i dag lämnar bidrag med 600 000 kronor till vår hyra har beslutat att inte lämna något bidrag. Man arbetar på att få fram en ersättningslokal men i dagsläget finns inga lämpliga förslag. Ett museum bör placeras i den gamla kulturhistoriska stadskärnan" Museet är en central punkt för kunskapsspridning, forskning och visning av olika miljöer och hur vi levde förr. Det besöks varje år av ett 20-tal skolklasser samt turister, hemvändare, forskare och historiskt intresserade, med flera.

Föremålssamlingen består av ca 20 000 föremål med textilier, dokument, böcker, fotografier, tidningslägg och gamla kartor som speglar Kungsbackas historia i staden och den omgivande landsbygden. I bottenvåningen finns ett stort antal miljöer av olika slag uppbyggda. Vi är uppmanade att rensa och gallra i den gamla samlingen. Stora delar av denna kommer då att skingras, minnen från det gamla samhället går till spillo. Det är värdefullt för en kommun att ha ett kulturhistoriskt museum. Det är viktigt att kommande generationer kan få kontakt med det arv som är grunden till det samhälle vi lever i nu.

Skall Kungsbacka stå utan museum? Skall kulturarvet som finns inom våra väggar bara försvinna? Detta är verkligen ett stort bekymmer.
Skall Hallands näst folkrikaste och välmående kommun stå utan ett museum?

Utan lokal, ingen ekonomisk hjälp, då försvinner allt och samlingarna skingras. Ska vi verkligen inte kunna fortsätta vårt ideella arbete?

Det får inte ske anser vi i styrelsen för Nordhallands Hembygdsförening.

Harry Johnson
Ordförande i Nordhallands Hembygdsförening
och styrelsens representanter:

Margareta Eriksson, Fjärås hembygdsgille 
Paul Karlsson, Gällinge/ldala hembygdsgille
Ann-Helen Davidsson, Hanhals hembygdsgille
Gunnar Karlsson, Onsala hembygdsgille
Lars Voss, Tölö hembygdsgille
lngun Adolfsson, Älvsåkers hembygdsgille
Kjell-Åke Rinnarv, Förlanda hembygdsgille
Göthe lngvarsson, Frillesås/Landa hembygdsgille
Karin Ganebratt, Lindome hembygdsgille
Sten Rönnbom, Släp hembygdsgille
Berit Hall, Vallda hembygdsgille
Alf Andersson, Ölmevalla hembygdsgille


Editerad av: Kerstin Hultin (2020-11-09 13:11:25)