Distriktets verksamhet för år 2021 är planerad

Information om hembygdsrådets möten, nätverksträffar, Frågesportfinal samt Riksstämma finner du på länken nedan. Obs! Med reservation till myndigheternas regler för Corona smittspridning.  

Tryck här!


Editerad av: Kerstin Hultin (2020-09-07 21:51:56)