Redovisning av EU fondmedel – Byte av plåttak Eldsberga hembygdsgård ”Dammen”

Byte av plåttak på ”Logan” Eldsberga hembygdsgård ”Dammen”

Hembygdsgården ”Dammen” med anor från 1600-talet, är en gård med sex byggnader och som sedan år 1990 är samlingslokal för Eldsberga hembygdsförening. Hembygdsgården erbjuder flera samlingsrum för föreningslivet och allmänna arrangemang ex. en rymlig samlingssal, museum i ”Logan” och bagarstuga och hembygdsgården används året runt.

Den västra byggnaden ”Logan” som rymmer museala föremål, var i akut behov av takbyte då taket läckte in. Arbetet utfördes under en mycket regnig höst och med hårda vindar. I bifogade bilder nedan visas ”Logan” före, under och efter restaurering.

Kostnad  i ansökan 194 000 kr:

Landsbygdsprogrammet 130 950 kr
Länsstyrelsen Halland 43 650 kr
Egen insats 19 400 kr

Bilder före, under och efter restaurering:

 

”Logan” före takarbetet. Bild: Eldsberga hembygdsförening.

”Logan” under takarbetet. Bild: Eldsberga hembygdsförening.

”Logan” efter takarbetet. Bild: Eldsberga hembygdsförening.

Halländska hembygdsrörelsen och Eldsberga hembygdsförening tackar Landsbygdsprogrammets handläggare för det stöd och den rådgivning hembygdsrörelsen erhållit under projektansökningen samt Länsstyrelsen i Halland för den offentliga medfinansieringen som gjorde det möjligt att fortsätta visa kulturarvsföremål för allmänheten i hembygdsmuseet ”Logan” på hembygdsgården ”Dammen” i Eldsberga.

Tack Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling!