Redovisning EU-fondmedel- Vasstaksläggning “Floa backe” Kungsäter

Vasstaksläggning “Floa backe” Kungsäter

Hembygdsgården ”Floa backe” har hus med anor från 1700-talet. Länsstyrelsen i Halland lämnade 2017-03-13 ett positivt beslut om bidrag för att renovera en ladugård byggd på
1690-talet. Byggnaden flyttades från torpet Drygers i Agnbäck på 1980-talet.

Arbetet bestod i att byta det uttjänta vasstaket på ladan. Arbetet utfördes under perioden
16 augusti till 22 augusti 2017, med hjälp av flera hantverkare inom kulturmiljövård.

Kostnad  i ansökan 80 000 kr:

Landsbygdsprogrammet 52 000
Länsstyrelsen Halland 20 000 kr
Egen insats 8 000 kr

Bilder före, under och efter restaurering:

Ladans tak på Floa backe i Kungsäter innan. Bild: Kungsäters hembygdsförening.

Vasstaksläggning av hantverkare Anders Olesen med hantlangare i augusti 2017. bild: Kungsäters hembygdsförening.

Färdiga taket. Bild: Kungsäters hembygdsförening.

Halländska hembygdsrörelsen och Kungsäters hembygdsförening tackar Landsbygdsprogrammets handläggare för det stöd och den rådgivning hembygdsrörelsen erhållit under projektansökningen samt Länsstyrelsen i Halland för den offentliga medfinansieringen som gjorde det möjligt att rädda den gamla 1600-tals byggnaden åt eftervärlden.

Tack Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling!