Redovisning av EU fondmedel – Byte av stråtak Gunnarstorps hembygdsgård, Vessige-Alfshög

Byte av stråtak Gunnarstorp, Vessige-Alfshög

Vessige-Alfshögs hembygdsförenings hembygdsgård ”Gunnarstorp” består av en gård som flyttades till platsen i samband med laga skifte år 1849. Manhusbyggnaden är från senare delen av 1700-talet och beskrivs ha varit en präst- eller länsmansgård i Okome.

Hembygdsgården rymmer aktiviteter för allmänheten från april till november.

Mangårdsbyggnadens vasstak var utdömt och genom beviljat bidrag fanns möjlighet att lägga ett nytt stråtak, vilket gjordes under en period i början av augusti av hantverkare inom kulturmiljövård.

Kostnad  i ansökan 140 868 kr:

Landsbygdsprogrammet 95 086 kr
Länsstyrelsen Halland 31 695 kr
Egen insats 14 087 kr

Bilder före, under och efter restaurering:

Hembygdsgårdens gamla vasstak. Bild: Vessige-Alfshögs hembygdsförening.

Arbetet med byggnadens nya vasstak. Bild: Vessige-Alfshögs hembygdsförening.

Det färdiga taket på Gunnarstorps hembygdsgård. Bild: Vessige-Alfshögs hembygdsförening.

Halländska hembygdsrörelsen och Vessige Alfshögs hembygdsförening tackar Landsbygdsprogrammets handläggare för det stöd och den rådgivning hembygdsrörelsen erhållit under projektansökningen samt Länsstyrelsen i Halland för den offentliga medfinansieringen som gjorde det möjligt att fortsätta ha hembygdsgården i Vessige-Alfshög som en mötesplats för allmänheten.

Tack Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling!