Hembygdsföreningar – Nordhalland (Kungsbacka)

Nordhallands Hembygdsförening
Bildades 28 april år 1917, Hallands första hembygdsförening. Direktanslutna: 40 medlemmar.
Nordhallands Hembygdsförening ägs med museum och expedition, drivs gemensamt av 13 hembygdsgillen i Nordhalland, omfattande Kungsbacka kommun och Lindome socken.
2 associerade föreningar tillhör även kretsen.
Besöksadress: Västergatan 17, Kungsbacka
Postadress: Box 10 094, 434 21 Kungsbacka
Tel: 0300-108 44
E-adress: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/nordhalland

Öppettider
Måndagar kl 10.00 – 15.00
Torsdagar kl 10.00 – 15.00
Helgfria lördagar: kl 10.00 – 13.00

Följande gillen och associerande föreningar finns inom
Nordhallands Hembygdsförenings krets:

Fjärås hembygdsgille
Bildat 1955. 311 medlemmar.
Margareta Eriksson, Torpa Kvarnväg 182, 439 74 Fjärås
Tel 0300- 54 43 69, 070-537 25 56
E-adress: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/fjaras-hembygdsgille

Frillesås-Landa hembygdsgille
Bildat 1965. 311 medlemmar.
Roland Lagesson, Löftaåv. 6, 439 61 Frillesås
Tel 0340-65 00 12
E-adress: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/frillesas-landa

Förlanda hembygdsgille
Bildat 1966. 79 medlemmar.
Kjell-Åke Rinnarv, Älskogsbräcka 21, 43992 Onsala
Tel 0300-54 23 92
E-adress: [email protected]

Gällinge-Idala hembygdsgille
Bildat 1966. 108 medlemmar.
Hans-Börje Oskarsson, Grytehöge lid 10, 439 75 Fjärås
Tel 0340-65 21 33, 070-521 53 97
E-adress: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/gallinge-idala

Hanhals hembygdsgille
Bildat 1956. 155 medlemmar.
Ann Helen Davidsson, Gressela gamla väg 39, 439 73 Fjärås
Tel 0300-54 12 90, 0300-83 42 01
E-adress: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/hanhals

Hantverksstugan i Lindome
Associerat medlemskap.
c/o Inger Mattsson, Spårhagav. 21, 437 93 Lindome
Tel. 070-922 82 67
E-adress: [email protected]
Hemsida: www.hantverkilindome.se

Kungsbacka hembygdsgille
Bildat 1958. 222 medlemmar.
Eva Nordieng, Linimentvägen 9 C, 434 32 Kungsbacka
Tel 0300-282 72, 070-763 26 32
E-adress: [email protected]

Lindome hembygdsgille
Bildat 1963. 240 medlemmar.
Astrid Waldefors, Tråkärrsslättvägen 41, 427 51 Billdal
Tel 031-91 04 93
E-adress: [email protected]
Hemsida: www.lindomehembygdsgille.nu

Mårtagårdsstiftelsen
Associerat medlemskap.
Sten Eriksson, Onsala Blåsippev 8, 439 36 Onsala
Tel 0300-610 97
Hemsida: www.martagarden.se

Onsala hembygdsgille
Bildat 1955. 494 medlemmar.
Gunnar Carlsson, Apelrödsvägen 129, 439 33 Onsala
Tel 070-579 57 06
E-adress: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/onsala-hembygdsgille

Släps hembygdsgille
Bildat 1957. 348 medlemmar.
Sten Rönnbom, Kullaviks Trädgårdsväg 4 A, 429 33 Kullavik
Tel 070-352 67 65
E-adress: [email protected]

Tölö hembygdsgille
Bildat 1958. 198 medlemmar.
Lars Voss, Hällingsjöv. 121, 434 95 Kungsbacka
Tel 070-307 17 66
E-adress: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/tolo

Vallda hembygdsgille
Bildat 1958. 266 medlemmar.
Eva Nikell, Videv. 10, 434 79 Vallda
Tel 0300-254 12, 070-549 42 56
E-adress: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/vallda

Älvsåkers hembygdsgille
Bildat 1975. 264 medlemmar.
Ingun Adolfsson, Dalavägen 58, 434 99 Kungsbacka
Tel 070-571 91 57
E-adress: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/alvsakers-hembygdsgille

Ölmevalla hembygdsgille
Bildat 1956. 358 medlemmar.
Elisabeth Olausson, Dotetorpsv. 272, 439 51 Åsa
Tel 0300-54 44 90, 070-665 49 00
E-adress: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/olmevalla