I Laholm

Laholm

Ebbaredsstugan
Finns i Laholms stadspark och är en ryggåsstuga från 1824. Museum med intressanta samlingar. För öppethållande och visning se föreningens hemsida.

Ebbaredsstugan

Hasslöv

Lanthandeln i Hasslöv
Hasslövs hembygdsförenings minnesgård vid vägen Östra Karup-Våxtorp, ca 200 m efter infarten till samhället. Är en gammal lanthandel. Här finns även äldre jordbruksredskap. För visning kontakta Hasslövs hembygdsförening.

Lanthandeln

Hishult

Gammelgården i Hishult
Är en ryggåsstuga från ca 1750, kommer ursprungligen från Östra Karup. Övriga byggnader från Knäred. Textilier och bruksföremål från 1700-tal till nuvarande tid. För öppethållande och visning se föreningens hemsida.

Gammelgården

Knäred

Bollaltebygget
Ligger ca 8 km norr om Knäred och är en fyrlängad kringbyggd bondgård från 1700.talet. Ryggåsstugan är en av få som har kvar sin ursprungliga dragning av målade bonader, vävda drättar och flätade trär. Västra Härbret har intressanta limfärgsmålningar direkt på väggarna. Blev tillsammans med intilliggande marker kulturreservat hösten 2009. För öppethållande och visning se föreningens hemsida.

Bollaltebygget

Lottens gård
Är en gård med villa i sekelsskiftesstil från 1909, ett stall med loge samt en äldre rödmålad stuga som fungerade som manbyggnad innan villan blev färdigbyggd. Sekelsskiftesvillan fungerar som museum och är möblerad med originalmöbler från tiden. Villan visas tre gånger om året. Blev byggnadsminne i oktober 2007. För öppethållande och visning se föreningens hemsida.

Lottens

Ysby

Vippentorpet
Spelmannen August Ysenius fädernehem. En ryggåsstuga klädd med bonader, drättar och trän. Byggt 1778 på samma plats, som det nu ligger och bebott fram till år 1919. För öppethållande och visning se föreningens hemsida. Vägbeskrivning: Från Knäred väg 117 mot Skogaby. Mellan Skogaby och Ysby tar vägen av till Vippentorpet, följ skyltarna.

Smedja
Ysby hembygsförening äger även inventarierna i en gammal smedja som finns inrymda i de gamla kyrkstallarna. För öppethållande och visning se föreningens hemsida.

Vippentorpet

Ränneslöv

Smedjelyckan torp
Ett torp med mindre manhus samt uthus. För visning kontakta Ränneslövs hembygdsförening.

Smedjelyckan

Veinge

Alsingska skolan
Är Veinge hembygdsförenings samlingspunkt. Skolan brukas som församlingshem. I en särskild byggnad finns museum med avdelning för skolminen. För visning kontakta Veinge hembygdsförening.

Alsingska skolan

Våxtorp

Våxtorp museum och hembygdsstuga
Ligger vid Kristianstadsvägen i Växtorps by. Från senare delen av 1700.talet. Hitflyttad från Lärka-Sjöhult på Hallandsås norra sluttning och återuppförd 1961-62. Samlingssal med kopior av väggmålningar från en krogstuga i Elnabygget, Våxtorp. Dessutom smedja, takspånshyvel, lantbruksmuseum, toffelmakeri och snickarbod. För öppethållande och visning se föreningens hemsida.

Våxtorps hembygdsmuseum

Våxtorps hembygdsstuga