I Kungsbacka

Kungsbacka

Nordhallands Hembygdsförenings museum & expedition
Nordhallands Hembygdsförening ägs och drivs av 13 hembygdsgillen i Nordhalland, omfattande Kungsbacka kommun och Lindome socken.
Adress: Västergatan 17 i Kungsbacka.
Öppettider:
Måndagar kl 10.00 – 15.00
Torsdagar kl 10.00 – 15.00
Helgfria lördagar: kl 10.00 – 13.00
Tel: 0300-108 44
E-adress: epost: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/nordhalland

Nordhallands Hembygdsförening, Kungsbacka

 

Kalvhultstugan
Är en ryggåsstuga från Förlanda med en del av den ursprungliga inredningen kvar. Byggnaden är från 1600-talet och är flyttad två gånger, senast 1945 till den nuvarande platsen.

Kalvhultstugan

Lindomeverkstaden
Är flyttad från Hällesåker i Lindome. Verkstaden är fullt utrustad och speglar det välkända möbelsnickeriet i Lindome. De båda byggnaderna är belägna i Kungsbackaskogen. Öppethållande, se hemsida Nordhallands hembygdsförening. För visning kontakta Nordhallands Hembygdsförenings expedition.
 
Verkstad från Lindome

Frillesås-Landa

Hembygdsgården Snogge
Har boningshus från 1829. Från Frillesås kyrka kör vägen mot Veddige, första gården t h. För visning kontakta Frillesås-Landa hembygdsgille.

Snogge gård

Förlanda

Västra skogs kvarn
Strax väster om Äskhult, vid Hallandsleden, ligger Västra skogs kvarn. Den användes så sent som under första världskriget. För visning kontakta Nordhallands Hembygdsförening.

Riksdagsmannagården i Axtorp
Är privatägd, men disponeras av Förlanda hembygdsgille. Byggnaderna är uppförda på 1830-talet, sedan hela Axtorps by brunnit ner. För visning kontakta Förlanda hembygdsgille.

Västra Skogs kvarn

Gällinge-Idala

Annersa kvarn
Mitt i Håfors by, mellan Gällinge och Idala, ligger Annersa kvarn, uppförd som överfallskvarn på 1880-talet. Den användes företrädesvis som förvaringsplats för större redskap.

Idala bibliotek
Inryms under takåsen i den över hundraåriga gamla skolan (numera församlingshem) vid Idala kyrka. Det drivs sedan 1993 ideellt av medlemmar i Gällinge-Idala hembygdsgille. Biblioteket, som är landets minsta, är öppet tisdagar kl 18-20. För visning av de båda kontakta Gällinge-Idala hembygdsgille.

Annersa kvarn

Lindome

Börjesgården
Är belägen i Hällesåker vid vägen från Lindome station mot Hällingsjö, ca 8 km från Lindome. Är en kringbyggd 1800-talsgård med inredning från sekelskiftet. Här finns snickeriverkstad och samlingar över Lindomesnickeriet. För visning kontakta Lindome hembygdsgille. För mer information se föreningens hemsida www.lindomehembygdsgille.nu

Börjesgården

Onsala

Hembygdsgården Apelröd
Är en av många gamla gårdar i Onsala där sjöfart och lantbruk har stått för utkomsten. Den sista privata ägaren var Charly Fager som avled 1928, 36 år gammal. Han testamenterade gården till Hallands läns hushållningssällskap, som via gåvobrev 2002 överlät hela gården till ”Stiftelsen Donation Fädernearvet”, med Onsala hembygdsgille som förvaltare.

Kyrkstall vid Onsala kyrka
Stallet är det bäst bevarade i norra Halland. Vagnmuseum med vagnar, slädar och selar från norra Halland. För öpetthållande se Onsala hembygdsgilles hemsida.

Knaparydsstugan
Intill ligger hitflyttade Knaparydsstugan, som visar hur fiskarbefolkningen levde och bodde i mitten av förra seklet.  För öppethållande se Onsala hembygdsgilles hemsida eller kontakta föreningen.

Knaparydsstugan

Släp

Dalslyckestugan
Är en ryggåsstuga vid Hanebacka mellan Guntofta och Särl. Är uppförd i mitten av 1800-talet och hitflyttad 1982-86. Inredd i sekelskiftesmiljö. För öppethållande se Släps hembygdsgilles hemsida eller kontakta föreningen.

Dalslyckestugan

Vallda

Linbasta i sten
Vid Torsås strax väster om Vallda kyrka finns en linbasta byggd i sten. Informationsskylt beskriver linberedningens olika moment. För visning kontakta Vallda hembygdsgille.

Älvsåker

Lindströmsgården
Ligger vid vägen mellan Lerbergsområdet och Älvsåkersskolan. Manbyggnaden är uppförd 1813-14 och inredd i sekelskiftesstil. I uthusen finns snickarbod och diverse redskap. I ett brandsäkert arkiv förvaras en större samling litteratur, skänkt till Älvsåkers hembygdsgille av Olga och Elof Lindälv, den senare född och uppväxt på gården. För visning kontakta Älvsåkers hembygdsgille.

Ölmevalla

Högenstugan
Ligger på Ölmanäshalvön är från 1600- eller 1700-talet, och är enda kvarvarande delen av en gårdsanläggning, som var en av de större i socknen. Från gamla E6 går vägen mot Österbyn.

Minas stuga
Är en stenstuga bakom Ölmevalla kyrka och prästgården vid vägen mot Freadal. Var ursprungligen linbasta som byggdes om till bostad. Var bebodd till 1942, sist av Mina Johansson. Möblerad med bohag från Backstugetiden. För visning av de båda kontakta Ölmevalla hembygdsgille.