I Hylte

Hylte

Lindekullen
Gården ligger i utkanten av Hyltebruk. Kör Storgatan och tag av Bruksgatan, kör över kanalen och uppför Nittebobackarna. Anläggningen har tre byggnader från 17- och 1800-tal, ladugård från 1600-talet samt en modern byggnad med kök och scen. För visning kontakta Hylte hembygdsförening.

Lindekullen högloftsstuga

Drängsered

Lugnet dagsverkstorp
Är bygdens sista dagsverkstorp. Kör vägen Drängsered-Krogsered, strax efter kyrkan tag vägen mot Fegen. Därifrån skyltat vid visningar. Ursprungliga torpet, från början av 1700-talet, revs i början av 1900-talet och ersattes av en gammal loftstyga av 1800-talsmodell, bebodd till 1954 och inköpt av kyrkokassan. I föreningens ägo 1955.

Museum
Hembygdsföreningen har även ett museum i närheten av kyrkan. För visning av båda kontakta Drängsereds hembygdsförening.

Lugnet dagsverkstorp

Femsjö

Fries minne museum
Fries minne är en 1700-talsbyggnad som ligger intill prästgården. Minnessamlingar efter botanikern och svampforskaren Elias Fries, samt ett gammalt bibliotek skänkt till Femsjö församling vid sekelskiftet. Öppet sön maj-augusti kl 14-17.

Haggården
Ligger vid vägen Hallaböke-Femsjö har anor från 1800-talet och var bebott t o m 1950. För visning av båda kontakta Femsjö hembygdsförening.

Haggårdens stuga

Kinnared

Sjöbostugan
Kinnareds hembygdsförening förvarar sina samlingar i den s k Sjöbostugan. En sydgötisk bondstuga med ryggås och två häbbare uppförd i slutet av 1600-talet men flyttad till sin nuvarande plats mitt i Kinnareds stationssamhälle ca 1938-39. För visning kontakta Kinnareds hembygdsförening.

Högloftstuga i Kinnared

Långaryd

Jansbergs hembygdspark

Består av ett flertal byggnader och ligger vackert beläget vid Jansbergssjön. Tag mitt för Hyltebruks samhälle av från väg 26, Nissastigen, mot Landeryd. Kör ca 2 km och vik sedan till höger mot Lindhult. Efter ca 1 km finns vägvisare till parken. Här finns högloftsstuga i sydgötisk stil från 1600-talet, som tidigare stod på en bondgård i Kambo, Färgaryds socken. Var bebodd till i början av 1930-talet. Ladugård från byn Stenhult, Långaryd, backstuga samt marknadsbod från Långaryds marknadsplats. Sittmöbler finns i parken under sommarsäsong dör besökare gärna får rasta – även utan visning. För visning kontakta Långaryds hembygdsförening.

Kambostugan

Marknadsbod

Yttersjöholms skola
En skola jämte uthus med vedbod, tvättstuga och bastu ligger ca 1 mil norr om Långaryds kyrka i byn Yttersjöholm. Skolbyggnad från början av 1870-talet och flyttad från Kråksås till Yttersjöholm ca 1916. På tomten också en gammal s k getstuga.

Yttersjöholms gamla skola

Yttersjöholms sågkvarn
Kvarnen samt en smedja ligger ca 200 m söder om skolhuset. Kvarnen byggdes ca 1860 och 1914 uppfördes sågverksbyggnaden med sågbänk och sågklinga. Det finns även en stickehyvel. Pietetsfullt nyrestaurerad och i gott skick. Intill finns en liten smedja byggd ca 1870. För visning av byggnaderna i Yttersjöholm kontakta Långaryds norra hembygdsförening.

Yttersjöholms sågkvarn

Södra Unnaryd-Jälluntofta

Unnaryds hembygdspark
Består av en större småländsk mangårdsbyggnad och en mindre stuga, båda från 1800-talet, bod från 1700-talet, linbasta, marknadsbodar, vadmalsstamp och landets enda specialbyggda bonadsmuseum. Skyltat vägen mot Hyltebruk. Under sommaren är parken i regel öppen varje sön kl 14-18.

Brunnsbacka sågkvarn
Ligger mellan Unnaryd och Jälluntofta. Omfattar såg, kvarn och stickhyvel från 17- och 1800-talet. Skylt visar från landsvägen. Kan besökas enskilt.

Chalanderska verkstaden
Finns numera inrymd i ortens gamla JUF-lokal ca 500 m norr om kyrkan. Flyttad hit från Torskinge i Småland, där den stått orörd efter konstsnickaren Johannes Chalanders död 1931. Innehåller verkstadslokaler, möbler och en äldre klockverkstad. För visning av samtliga kontakta Södra Unnaryd/Jälluntofta fornminnes- och hembygdsförening.

Sävåsstugan

Torup

Hinnakullstugan
Kan nås via avtagsvägen mot Ön från Gamla Nissastigen i Torups samhälle. Efter en knapp km ses hembygdsgården. Huvudbyggnaden är flyttad från gården Hinnakull och är från 1700-talet. I två intilliggande byggnader finns dels skolmuseum, dels en rik samling jordfynd från Tidemans holme i Nissan. Öppet midsommarafton kl 14-17 samt första sön i aug kl 13-17.

Hinnakullstugan

Lintalund gård
Kan nås från Nissastigen ca 5 km NO om Torup. Vägskylt; Naturreservatet Lintalund. Från Nissastigen ca 500 m upp till gården. Boningshus byggt 1852. Interiören orörd. Äldre ekonomibyggnad byggd på 1800-talet. Nyare ekonomibyggnad där förvaras äldre jordbruksredskap mm. Öppet samtliga sön i juli kl 13-17. Första sön i aug kl 13-17. För visning kontakta Torups hembygdsförening.

Lintalund