I Halmstad

Breared

Museilanthandel
Ligger i Simlångsdalen f d Bröd Perssons med anor från 1800-talet. För öppettider se Breared kulturhistoriska förenings hemsida.

Lanthandeln i Breared

Gamla skolan
Skolan ligger intill affären. Den är från sekelskiftet och innehåller samlingar av skolinventarier.

Skolan

Nybyggets tullkvarn
Ligger vid vägen Simlångsdalen-Mahult är uppförd på 1840-talet.

Tullkvarn

Högalts ryggåsstuga
Kallas Lurehus och är daterad till omkring 1760, ligger vid vägen Ryaberg-Torup, ca 4 km från Ryaberg. Hembygdsföreningen äger dessutom linbasta i Stenlia och skvaltkvarn i Svalilt. För visning av samtliga byggnader kontakta Breareds kulturhistoriska förening.

Lurehus

Eldsberga

Hembygdsgården Dammen
Gården har flertal boningshus och äldsta uthusen från slutet av 1800-talet. Var bebodd till 1980-talet. Skänktes till hembygdsföreningen 1990 av maskinhållare Gunnar Andersson, Perstorp. För visning kontakta Eldsbergabygdens hembygdsförening.

Dammen

Enslöv

Råmebo hembygdsgård
Råmebo gård ligger i Enslöv. Manhuset är från tiden runt 1900.

Virshult 
Virshult är en hembygdsgård med naturpark. För visning av de båda hembygdsgårdarna kontakta Enslövs hembygdsförening.

Råmebo

Getinge

Hembygdsgården Brogård
Gården ligger vid Ekebergsvägen i Getinge samhälle, med nummer 66. Manhusbyggnaden från 1800-talet med möbler och inventarier. Öppet andra sön i augusti kl 14-17. För visning kontakta Getinge hembygdsförening.

Brogård

Gullbrandstorp

Stenhuggarstuga
Hembygdsgården utgörs av en stenhuggarstuga från 1812. Bebodd till mitten av 1970-talet. Flyttad ca 150 m till sitt nuvarande läge dit även lada från 1812 flyttats. En del äldre föremål finns. För visning kontakta Gullbrandstorps hembygdsförening.

Stenhuggarstuga

Harplinge

Hembygdsgården i Harplinge
Gården ligger vid Vibäcksvägen 19 i utkanten av Harplinge. Skyltat. Äldsta huset är en ryggåsstuga från 1600-talet, den sk Särdalsstugan. Stora manhusbyggnaden är från 1800-talet. I anläggningen fins smedja, stor samling jordbruksredskap och maskiner, olika föremålssamlingar, arkiv, bibliotek, kryddgård mm. För öppettider se Harplinge hembygdsförenings hemsida.

Särdalsstugan

Livräddningsstationen i Särdal
Byggnaden är från 1908. Här finns livräddningsbåt med utrusning samt föremål med anknytning till sjöfart och fiske. Vid livräddningsstationen finns även en fiskebod med fiskeutrustning. Livrättningsstationen är öppen för visning, se Harplinge hembygdsförenings hemsida för datum och tider.

Livräddningsstationen

Linbasta och malthus Lyngåkra
Hembygdsföreningen visar även linbasta och malthus på Lyngåkra. För visning av samtliga kontakta Harplinge hembygdsförening.

Linbasta

Holm

Bråvalla dagsverkstorp
Var torp under Holms gård. Det byggdes 1865. Var bebott till 1978, blev hembygdsgård 1983. Är möblerad som 1920-talsbostad. Kör Wrangelsrovägen förbi en villa på vänster sida och tag nästa körväg till vänster förbi två hus. Är skyltat visningsdagarna och vid gruppbesök. För öppettider se Holms hembygdsförenings hemsida. För visning i övrigt kontakta Holms hembygdsförening.

Dagsverkstorp

Kvibille

Palms stuga
Stugan är belägen 1 km från gamla E6 genom Kvibille. Avtagsvägen 100 m söder om mejeriet. Se skylt. Är från 1800-talet och har varit sadelmakare Palms bostad. Samling av sadelmakeriverktyg. Servering kan anordnas. För visning kontakta Kvibille hembygdsförening.

Palms stuga

Oskarström

Esperedsgården
Är byggd 1858. Möbler och inventarier är i stort sett från sekelskiftet. Centralt belägen mellan Österledsskolan och idrottsplatsen Esperedsvallen. För visning kontakta Oskarströms hembygdsförening.

Esperedsgården

Snöstorp

Hembygdsgården
Är belägen vid väg 25. Tag avtagsvägen mot Halmstads travbana. Gårdens adress är Malstensvägen. Är från mitten av 1800-talet. Här finns flintsamling mm. För visning kontakta Snöstorps hembygdsförening.

Hembygdsgård i Snöstorp

Söndrum

Bergs gård
Är en avstyckad bondgård, som av framlidna Anna Larsson testamenterades år 1981 till hembygdsföreningen. Består av manhus, brygghus, stall, ladugård och logbyggnad. Tillfart: Nya Tylösandsvägen Bäckagårdsvägen förbi Bäckagårds sjukhem och läkarstation, till vänster 200 m. Följ därefter skylt.

Herz minne samlingslokal
Byggnaden ägs av en stiftelse där Söndrums hembygdsförening utser styrelse och huset ligger strax norr om sockenkyrkan, se skylt vid vägen till kyrkan. Huset uppförd år 1916 fungerar som samlings- och festlokal för max 70 personer. För visning av båda byggnader kontakta Söndrums hembygdsförening.

Bergs gård