I Falkenberg

Falkenberg

Falkenbergs Hembygdsmuseum
Ligger i Gamla Stan i Falkenberg. Det har legat på sin nuvarande plats sedan 1965. Byggnaden ägs av Falkenbergs kommun, men verksamheten bedrivs sedan 1994 av Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförening. Museet visar stadens historia från forntid fram till 1900-talets början.
För visning kontakta Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförening.

Asige

Severin Nilsons ateljé
Ligger vid vägen Asige kyrka-Knobesholm, ca 500 m från vägen. Vägvisare finns. Stugan är från 1800-talet. Här förvaras Severin Nilsons fotografier, målningar, teckningar mm. Sköts av Asige hembygdsförening.

Knobesholms tunnbinderi
Hembygdsföreningen har ställt i ordning Knobesholms
tunnbinderi.
Här visas hur tillverkningen gick till. För visning av de båda
hembygdsgårdarna kontakta Asige hembygdsförening.

Eftra

Brystens
Brystens ligger vid Kustvägen i Eftra kyrkby. Är en gammal  hantverkargård byggd 1812. Var bebodd till 1974 och kom genom donation i hembygdsföreningens ägo år 1976. För visning kontakta Eftra hembygdsförening.

Fagered

Backstugan Skateböke
Är från tidigt 1800-tal och innehåller två små rum. Var bebodd till 1934.
Kör in på vägen 50 m söder om Fagereds kyrka och fortsätt ca 1 km.

Linbastan i Vräk
Når man genom att köra 154:an mot Sutarebo. Avtagsväg finns norr om
Fridhemsberg. Följ avtagsvägen ca 400 m.

Källsjö gamla småskola
Är nyligen renoverad och fungerar som samlingslokal.

Hedins stuga
Är en ryggåsstuga och soldattorp från 1830-talet. Från väg 154 i Älvsereds
samhälle avtagsväg mot Skattered, ca 1 km. Vid skylt Hembygdsstuga,
gångväg ca 400 m. För visning av samtliga byggnader kontakta
Fagereds pastorats hembygdsförening.

Gunnarp

Stallbrostugan
Ligger väster om ån Ätran, ca 1 km söder om Gunnarps kyrka. Uppförd
på 1960-talet av hembygdsföreningen av gammalt timmer efter modell
av en byggnad från slutet av 1700-talet. Tidsenligt möblerad.
För visning kontakta Gunnarps hembygdsförening.

Gällared

Hembygdsgården Berg
Är från sekelskiftet 1700-1800 och omgiven av vackra blomsterängar.
Från väg 153 1 km väster om Gällareds kyrka vägvisare Berg. Därefter
enskild väg ca 1 km.

Prästgårdens arrendatorsbostad
Ligger 500 m väster Gällareds kyrka. Här förvarar hembygdsföreningen
sin samling av äldre handredskap och husgeråd. Byggnaden är från
mitten av 1800-talet. För visning av de båda hembygdsgårdarna tag
kontakt med Gällareds hembygdsförening.

Krogsered

Gården Greppered
Är belägen vid vägen Sjönevad-Kroksered. Samlingar av bl a äldre
bruksföremål. Bostadshuset är byggt 1905. Förre ägaren Johan Bengtsson
bodde här till sin död 1947. För visning kontakta Krogsereds hembygdsförening.

Morup

Gamlestugan i Morups kyrkby
Ligger vid gamla E6 är ett av Morups äldsta skolhus. Skola från 1878 till 1902. Övervåningen inredd till skolmuseum. Konstnären Axel (Axa) Andersson bodde i stugan.

Bölse väderkvarn
Byggd 1897 är s k holländare. Har intakt inredning. Belägen vid gamla E6,
3 km söder om Morups kyrkby.

Lindhults smedja
Vid Lindhults säteri är en gårdssmedja från början av 1800-talet med inredning. För visning av de tre byggnaderna kontakta Morup-Stafsinge hembygdsförening.

Okome-Köinge-Svartrå

Skvaltkvarn i Axtorna
Uppfördes som husbehovskvarn åt gården Axtorna 1805. Var i olika omfattning i bruk till 1919.

Kogstorps linbasta
Nås om man kör f d Falkenbergs järnväg mellan Kogstorp och Ullared.
Linberedningsredskap kan beses. För visning av de båda byggnaderna kontakta Okome-Köinge-Svartrå hembygdsförening.

Skrea

Prästliden Hembygdsgård
Ligger vid Prästliden-gamla E6 mellan Arla mejeri och Skrea motell är från 1800-talet. Var bebodd till 1978, då den donerades till föreningen.
För visning kontakta Skrea hembygdsförening.

Vessigebro

Gunnarstorp
Ligger 2 km från Sjönevad och består av manhus, ladugård och en mindre stuga. Avtagsväg från vägen mot Vessigebro. Anor från 1700-talet. Samlingar av äldre föremål.

Maltkölnan i Åhsby
Ingår i Ekomuseum Nedre Ätradalen och är väl skyltat.

Spruthuset i Väby
Är ett litet sexkantigt hus som innehåller traktens gamla brandspruta.
Byggnaden är en kopia av det äldre spruthuset. Det går att öppna dörren
och beskåda sprutan. Brandsprutan är i original från 1870.
För visning av de tre byggnaderna kontakta Vessige-Alfshögs hembygdsförening.

Vinberg-Ljungby

Sannagård
Byggd 1827, ligger vid väg 154 ca 1 km nordost om Vinbergs stationssamhälle. Manbyggnad med inventarier och samlingar samt arkivbyggnad. Bebodd till 1971. Köptes av föreningen 1973.

Årstad

Bålastugan
Ligger vid vägen mot Heberg ca 300 m från Årstads kyrka. Stugans äldsta del från 1600-talet. Intressanta inventarier från tinget i Heberg.
För visning kontakta Årstads hembygdsförening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severin Nilssons ateljé

Knobesholms tunnbinderi

Brystens

Backstugan Skatebök

Källsjö gamla småskola

Hedins stuga

Stallbrostugan

Prästgårdsstugan

Greppered

Gamlestugan Morup

Bölse väderkvarn

Lindhults smedja

Kogstorps linbasta

Prästliden

Gunnarstorp

 

Spruthuset i Väby

Sanna gård