Hembygdsgårdar

De halländska hembygdsföreningarna förvaltar och vårdar över 100 hembygdsgårdar. Gårdar som är en del av den folkliga kulturen. En del av dem är små bygdemuseer med samlade föremål, fotografier och arkiv. I många fall är de också levande miljöer, där människor arbetar med byggnader och utställningar och samlas till fester och arrangemang av olika slag.

Somliga byggnader finns kvar på ursprunglig plats, andra har flyttats – ofta efter rivningshot. Gemensamt för dem alla är att de berättar något om traktens sätt att bygga. De halländska hembygdsgårdarna lockar årligen drygt 90 000 besökare. Bli en av dem!