Hembygdsföreningar – vad gör man där och hur går man med?

I nästan varje halländsk socken finns en hembygdsförening. Totalt har vi ca 22 000 medlemmar fördelade på 79 föreningar.
De halländska hembygdsföreningarna ordnar studiecirklar, sockenvandringar, hembygdsfester, ängsslåtter, föreläsningar och mycket mera. Men de kan också delta i samhällsplanering eller guida turister och hemvändare, forska och skriva böcker, spela teater eller restaurera gamla byggnader. Föreningarna i Halland förvaltar och vårdar mer än 100 hembygdsgårdar där många bjuder på gammal hantverkskunskap.

Var tionde hallänning är med i en hembygdsförening. Kom med Du också! 

Kontakta hembygdskonsulenten som hjälper dig hitta rätt bland länets 70-tal föreningar.

Halländska hembygdsrörelsen/
Hallands bildningsförbund
Kungsg. 3, 302 45 Halmstad
Tel. 035-17 77 74, 073-44 05 008
E-brev: [email protected]

Välkommen!