Hembygdsförening – Göteborg


Hallands gille
Är medlem i den halländska hembygdsrörelsen.
Gillet bildades 1907 och har 98 medlemmar.
Ordf Åke Appelqvist, Skillnadsgatan 12 B,
416 56 Göteborg
Tel 031-25 83 55, 073-641 59 79
E-adress [email protected]
Hemsida www.hembygd.se/goteborg