Årsrapport år 2018

Message body:

Föreningens namn (obligatoriskt):

Ordförande:

Adress:

Telefon:

E-post:

Kassör:

Adress:

Telefon:

E-post adress:

Postmottagare i föreningen (obligatorisk):

Adress:

Telefon:

E-post adress:

Övrigt meddelande:

Är föreningen ansluten till annan riksorganisation:

Om ja vilken?

--
This mail is sent via contact form on Halländska Hembygdrörelsen https://www.hembygd.se/hallandska