Årsprogram 2017

Halländska hembygdsrörelsen 2017

Verksamhetsplan 2017 hembygdsverksamhet

Hembygdsrådsstyrelsens möten år 2017:
Tis 7 februari, kl. 18, Tönsgård, Trossnäsv. 10, Heberg.
Tis 9 maj, kl. 18, Brystens hembygdsgård, Eftra.
Tis 5 december, kl. 15, Laxbutiken.

Hallandsfinalen i frågesport
Sön 23 april, kl. 14. Plats: Solbacken bygdegård, Edenberga. Arr. Höks hembygdskrets

Riksstämman år 2017:
Fre-lör 26-28/5 i Uddevalla, Bohuslän.
5 ombud från kretsar: Halmstad, Varberg, Nordhallands HF.
samt ordföranden och hembygdskonsulent.

Nordhallands hembygdsförening firar 100 år

Lördag 20 maj, kl. 11.00 – 14.00 Badhusparken Kungsbacka.

Nätverksträff Hembygd år 2017:
Fre 3 mars, kl. 9. Plats: Nordhallands HF.
Fre 1 september, kl. 9. Plats: Hylte hembygdskrets.

Höstmöte med val till ordförande år 2018:
Lör 21/10, kl. 13-16. Valförrättning samt teknikworkshop, Katrinebergs FHS.

Planeringskonferens år 2017:
Prel. Fre 27/10, kl. 9-14 Plats meddelas senare av hembygdskonsulenten.

Tidningen I Halland, 2 nr:
Nr 1, utgivning 5 maj.
Nr2, utgivning 8 dec.