Årsprogram 2018

Halländska hembygdsrörelsen 2018

Verksamhetsplan 2018 hembygdsverksamhet

Hembygdsrådsstyrelsens möten år 2018:
Tis 6/2, kl. 18, Tönsgård, Trossnäsv. 10, Heberg
Tis 7/5, kl. 18. Plats meddelas senare.
Tis 19/6, kl. 18. Plats meddelas senare.
Tis 5/12, kl 15, Laxbutiken

Kurser våren 2018:
Tis 13/2, kl. 9-12, Barn och unga konferens, Katrinebergs fhs
Ons 28/3, kl. 9-12, Hembygdsförsäkringskonferens, Katrinebergs fhs

Hallandsfinalen i frågesport 2018:
Sön 22 april kl. 14, Staffanssalen, Söndrums församlingsgård

Riksstämman år 2018:
Fre-sön 25-27/5 i Kalmar, Kronobergs län
5 ombud från kretsar: Hök, Hylte och Ätradalen
samt ordföranden och hembygdskonsulent

Nätverksträff Hembygd år 2018:
Dessa nätverksträffar ersätter tidigare s. k. Rådsmöten, men ett forum för pågående verksamhet och diskussion av gemensamma frågor. Inbjudan skickas ut genom hembygdsrådets styrelseledamöter och är fritt för alla föreningar att delta. Föranmälan till hembygdskonsulenten krävs.

Halländska hembygdsrörelsens nätverksträffar under 2018:
Fre 2/3, kl. 9. Värd: Ätradalens hembygdskrets. Plats meddelas senare.
Fre 7/9, kl. 9. Värd: Halmstads hembygdskrets. Plats meddelas senare.

Höstmöte för alla hembygdsföreningar i Halland år 2018:
Lör 20/10, kl. 12-16. Plats: Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro.

Planeringskonferens år 2018:
Fre 26/10, kl. 9-14 Plats meddelas senare av hembygdskonsulenten.

Tidningen I Halland, 2 nr år 2018:
Nr 1, utgivning 4 maj.
Nr 2, utgivning 30 nov.