Årets hembygdsbok – anmälan

Bakgrund
Hembygdsrörelsen ger ut ett stort antal skrifter varje år. För att lyfta statusen på den här typen av litteratur har Sveriges Hembygdsförbund instiftat ett pris för hembygdsböcker. Varje år ges priset Årets hembygdsbok till en bok, utgiven under det senaste året, och som på ett föredömligt sätt levandegör det lokala kulturarvet. Syftet är att främja kvalitet och skapa positiv uppmärksamhet.

Pristagaren utses av en jury och boken presenteras i september på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Priset tilldelas föreningen om det är en antologi eller författaren om det är en enskild författare till boken och består av ett diplom och 10 000 kr.

Nomineringsförfarandet
Varje regionalt hembygdsförbund har rätt att nominera en bok. Boken ska ha getts ut av en hembygdsförening eller i samarbete med en hembygdsförening. Hembygdsföreningen ska vara ansluten till ett regionalt hembygdsförbund och SHF. Hembygdsföreningarna lämnar förslag till sitt regionala hembygdsförbund som bör ha en kommitté som väljer i utgivningen.

Om boken är en samproduktion mellan en författare och en hembygdsförening ska det stå angivet i bokens produktionsuppgifter i trycket. Juryn ska värdera forskningsinsatsen och de litterära kvaliteterna i presentation och gestaltning.

För att delta i den halländska uttagningen av ett tävlingsbidrag till ”Årets hembygdsbok” gäller ovan nämnda kriterier och och att bok är insänd till hembygdskonsulenten före 31/12 (glöm ej att ange en kontaktperson för boken). Boken anmäls även i tidningen ”I Halland”.

Adress:

Hallands Bildningsförbund
Att. ”Årets hembygdsbok”
Kungsgatan 1
302 45 Halmstad

En jury inom Hallands Bildningsförbund (bestående av bildningskonsulent Björn Lind, kulturförmedlare Gullan Danielsson samt hembygdskonsulent Kerstin Hultin) utser Hallands bidrag enligt dessa kriterier.

De fyra kriterier som poängbedöms för varje bok är:
A. Undersökning (grad av källarbete)
B. Layout (grad av disposition, tydlighet och bildval)
C. Nytänkande (grad av nytt grepp)
D. Innehåll (inspiration, mest bestående intryck)
Den bok med flest poäng i bedömningen anmäls som Hallands bidrag och kungörs press/media samt hembygdsföreningarna i Halland.

Har du frågor så kontakta hembygdskonsulenten:
tel. 035-17 77 74, 073-44 05 008. E-adress: [email protected]

I rikstävlingen sköts kontakterna med författaren/föreningen av Sveriges Hembygdsförbund med ev. inbjudan till Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.
På SHF:s hemsida kan du läsa mer om rikstävlingen:
https://www.hembygd.se/radgivning/utmarkelser/arets-hembygdsbok/

Har du planer på att skriva en hembygdsbok? Läs då först Lars Grimbecks Tio tips till hembygdsskildrare (pdf), en text som tidigare publicerats i Bygd och natur nr 2, 2014. Tryck på följande länk: 
Tio-tips-till-hembygdsskildrare

Halländska hembygdsböcker som nominerats sedan tävlingen instiftades år 2010, där första priser delades ut år 2011

Utgiven år 2011:
Förlanda – Svunna tider från Skäreskog till Lövsjöns strand.
Författare: Arne Ahlqvist och Föreningen Förlandaboken.

Utgiven år 2012:
Ettarps glasbruk – Familjen Haberman och dess halländska industriprojekt under 1700-talet.
Författare: Simlångsdalens kultur- och naturvård (deltagare i arbetsgruppen är bl a medlemmar i hembygdsföreningarna i Enslöv och Snöstorp samt Breareds kulturhistoriska förening). Boken utges av Stiftelsen för Simlångsdalens Kultur- och Naturvård i samarbete med förlag Utblick Media i Halland AB.

Utgiven under år 2013:
Änka, Fränka, Fröken, Fru – förr och nu i Varberg.
Författare: nätverket Fränkorna: Yvonne Elwing, Berit Ganmyr, Eva Lilja, Anna-Lena Nilsson och Ulrika Selander Losman i samarbete med Hembygdsföreningen Gamla Varberg genom förlag Utblick Media i Halland AB.

Utgiven år 2014:
Våxtorp i våra hjärtan
Författare: Kajsa Kihlberg i samarbete med Våxtorps hembygdsförening.

Utgiven år 2015:
Hus och gator i Varberg – Bilder och nostalgi från 1980-talet
Författare: Magnus Gustafsson och Stefan Gustafsson. Utgiven i samarbete med Hembygdsföreningen Gamla Varberg och Förlag Utblick Media i Halland AB.

Utgiven år 2016: 
Söndrums Hembygdsförenings årsbok 2016
Författare: Flertal författare från föreningen medverkar i skriftserien.
Redaktionsgrupp: Bo Keck, Marianne Bodetoft, Boris Persson och Carl-Erik Rydberg. Boken utgiven av Söndrums hembygdsförening i samarbete med förlag Utblick Media i Halland AB.