Om oss

I Halland är hembygdsrörelsen en del av Hallands Bildningsförbund och är alltså inget eget förbund. Region Halland och Hallands Bildningsförbund har tecknat ett utvecklingsavtal som även omfattar hembygdsrörelsen och som innebär att man ska utveckla, sprida och stärka kunskapen om de halländska kulturarven.

Halländska hembygdsrådet har till uppgift att vara samlande organ för hembygdsföreningarna i länet och främja samarbetet mellan halländska hembygdsrörelsen och andra folkbildningsorganisationer samt museer, bibliotek, arkiv och olika myndigheter samt att genom tidskriften I Halland och på annat sätt förmedla information till och om hembygdsrörelsen.

En hembygdskonsulent är anställd av Hallands Bildningsförbund för att arbeta med kulturarvsfrågor och de 76 föreningar (ca 20 600 medlemmar) som är anslutna till Halländska hembygdsrörelsen. Hembygdsföreningar är medlemmar i sex hembygdskretsar (varje halländsk kommun).

Länk till anslutna hembygdsföreningar i Halland!