Halvtidsredovisning av Landsbygdsprogrammet

Halländska hembygdsföreningar har möjlighet att söka projektstöd inom

Landsbygdsprogrammet – kulturhistoriskt värdefulla byggnader – hembygdsgårdar

Efter halva perioden har gått har sju hembygdsgårdar fått stöd för restaureringar eller för att skapa en bättre mötesplats. Ännu finns möjlighet att skicka in ansökningar.

På sidan till vänster kan ni läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och med några exempel på arbeten som fått stöd.Har ni frågor så kontakta hembygdskonsulenten, men läs först om bidragets möjligheter på länsstyrelsens hemsida på nedanstående länk:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/kulturhistorisktvardefullabyggnader.4.6ae223614dda2c3dbc4549f.html