Ny ordförande valdes på SHF Riksstämma i Uddevalla

Maria Norrfalk valdes till ny förbundsordförande när Sveriges Hembygdsförbunds samlades för riksstämma i Uddevalla i helgen. Stämman enades också om den nya visionen ”En levande hembygd öppen för alla” och antog en ny verksamhetsinriktning för de kommande fyra åren.

Ombud från Halland förutom ordföranden Bengt Bengtsson och hembygdskonsulenten var Anna-Kerstin Ahlberg från Nordhallands Hembygdsförening, Hans-Erik Qvarnström från Varbergs hembygdskrets och Gunbritt Lindmark från Halmstads hembygdskrets.

Halländska hembygdsrådets ordförande Bengt Bengtsson fick, av nya förbundsordföranden Maria Norrfalk, ta emot den hedervärda förtjänstmedaljen ”plaketten på riksnivå” som en utmärkelse för sina fleråriga föreningsinsatser för Halland inom hembygdsrörelsens tjänst på såväl, lokal, regional och central nivå.