Minst 68 942 besök på hembygdsgårdar i Halland ifjol

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) har sammanställt inlämnad statistik över fjolårets besök på svenska hembygdsgårdar.

Av  77 halländska föreningar svarade 34 föreningar på statistikenkäten.
572 evenemang inrapporterades med 68 942 besökande personer under år 2016.
93 400 ideella arbetstimmar inrapporterades.

Totalt inrapporterades till SHF 27 700 evenemang med 4,4 miljoner besökare och
3,9 miljoner ideella arbetstimmar. 69 % av inrapporterade verksamhet bestod av museiverksamhet.