Föreläsningsdag om byggnadsminnen i Laholm 23 maj!

 

Värna vårt byggda kulturarv är rubriken på en stor konferens om byggnadsvård i Laholm den 23 maj, arrangerad av Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län. Konferensen erbjuder en fantastisk möjlighet för intresserade att ta del av den problematik som omfattar byggnadsvård med flera intressanta föredrag och visningar.

Tid: 23 maj 2017, kl 0900 – 1230 (LUNCH samt därefter stadsvandring). Byggnadsminnesföreningens årsmöte hålls sist på em, efter stadsvandring o kaffe.

Plats: Laholm. Stadshotellet med Teatern, restaurang Gröna Hästen samt Teckningsmuseet, samtliga belägna vid Hästtorget.

ANMÄLAN: Medlemmar anmäler sig till Föreningens sekreterare Torsten Atterbom. Övriga senast den 15 maj till projektledare Mats Folkesson, tel 0706-833340 eller mail: [email protected]

OBS! De som önskar bli medlemmar i Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län (kostnad 200 kr) meddelar detta samtidigt till Mats enligt ovan, med angivande av namn och adress. I detta medlemskap ingår då bl. a. lunch på Gröna Hästen i anslutning till konferensen den 23 maj!

PROGRAM:
-Johan Hjert, kultur- och turistchef och hälsar välkommen.
-Byggnadsantikvarie Charlotte Skeppstedt som berättar om Laholms renoverade teater.
-Landshövding Lena Sommestad inleder om Kulturmiljöernas och kulturarvets betydelse för Halland.
-Utdelning av bronsplaketter till ägare av byggnadsminnen av länsantikvarie Hans Bergfast.
Föredrag ”Byggnadsvårdens syn på hållbarhet” av byggnadsantikvarie och verksamhetsledare Stephan Fickler, Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
-Trädgårdsantikvarie Boel Nordgren hålelr föredrag om i ämnet ”Historiska trädgårdar” med halländska exempel.
-Byggnadshantverkare i kulturmiljövård Sten Nilsson och Samuel Nilsson Laholm från Laholm håller föredrag under rubriken ”Trä på hjärnan, trä i hjärtat!”.
-Byggnadsantikvarie Britt-Marie Lennartsson är guide i en stadsvandring i Laholm – Hallands äldsta stad som även innefattar visning av kulturminnesmärkta husen ”Svend Bögh-Anderssons villa” och ”Hausknechtska huset”.
-Museichef Jonas Heintz visar Teckningsmuseet.
-Därefter slutar allmänhetens del och eftermiddagen är vikt för föreningens årsmöte.

Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län är en ideell förening som bildades 2003 efter förslag från dåvarande landshövdingen Karin Starrin. Medlemmarna utgörs av ägare, brukare och förvaltare av länets för närvarande 50 byggnadsminnen (skyddade enligt Kulturmiljölagen efter beslut av länsstyrelsen). Medlemskap kan även beviljas andra personer som har ett stort intresse för byggnadsvård och byggnadskultur.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med länsstyrelsens Kulturmiljöenhet (Länsantikvarien) och föreningens syfte är att med inriktning på länets byggnadsminnen och byggnadsvård bland annat

  • stärka samhörighetskänslan bland medlemmarna
  • värna om kulturarv och kulturmiljö
  • verka för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte
  • verka för löpande och goda kontakter med berörda myndigheter
  • verka som remiss- och förslagsinstans
  • förmedla kontakter med företag och andra organisationer inom intresseområdet.

Läs mer om detta evenemang och Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län
på hemsida: www.hallands.byggnadsminnen.se