Distriktets aktiviteter för föreningsmedlemmar hösten år 2017

Hembygdskurser hösten 2017:

Anmäl intresse för höstens lärarledda studiecirklar för hembygdsföreningars medlemmar!

• Så fungerar Facebook och Instagram
En kurs där du får lära dig vad det är, fungerar och hur man kan använda det för information och annonsering.
Kursledare: Anders Larsson, Värö-Stråvalla HF.

• Hemsidor
Så fungerar wordpress, text- och bilder. Tips på hur man kan använda sin förenings hemsida för information och PR om den egna verksamheten.
Kursledare: Kenneth Johansson, Gödestads hembygdsförening.

Intresseanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan och verksamhetsutvecklare Lillemor Ekman-Ludvigsson, tel. 0430–68 62 12. E-adress: [email protected]

Anmäl med namn, kontaktuppgifter och förening. Märk mejl-brevet i rubriken med ”Hembygdskurs 2017” och skicka in före 1 februari år 2017. Obs! Studiecirklar med ledare startar endast vid minst tio anmälda personer. Kurserna innebär en avgift för deltagarna motsvarande kostnader för fika och material, men ej för ledaren.


Nätverksträff Hembygd år 2017:

Dessa nätverksträffar ersätter tidigare s. k. Rådsmöten, men ett forum för pågående verksamhet och diskussion av gemensamma frågor. Inbjudan skickas ut genom hembygdsrådets styrelseledamöter och är fritt för representanter från alla föreningar att delta i. Föranmälan till hembygdskonsulenten krävs.
Möten under hösten 2017:
Fre 1/9, kl. 9. Värd Hylte hembygdskrets, plats meddelas senare.


Höstmöte för alla hembygdsföreningar i Halland med ordförandeval:

Lör 21/10, kl. 13-16, Katrinebergs folkhögskola. Särskild inbjudan till ordförande sänds i sommarbrevet 2017.