Jubileumsbonadens framtid är räddad!

Hallands Kulturhistoriska museum har ställt sig positiv till att överta ansvaret över den 66,5 meter långa jubileumsbonaden som visar stora delar av Hallands fantastiska kulturarv. Därmed tryggas bonadens förvaringsbehov och visningen av bonaden kommer att ske i samarbete med Unnaryds Bonadsmuseum, som planerar en ombyggnad av sina visningslokaler.