Beviljat Projektstöd


Halasjö Hembygdsförening har ansökt om projektstöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 med drygt 250 000 kr. Ansökan har delvis beviljats dvs utifrån en totalkostnad om 190 741 kr. Av detta belopp erhåller föreningen maximalt 130 291 kr från landsbygdsprogrammet (via Länsstyrelsen och EU) och maximalt 41 370 kr från Karlshamns Kommun. Resterande del av kostnaderna för projektet betalas av föreningen.

Syftet med projektet är att få en effektivare och mer miljövänlig lokal och öka aktiviteterna för bygdens folk och besökare.

Projektet består i att byta fönster, måla fasad, installera värmepump och solgardiner.

Förening:

Halasjö Hembygdsförening

Skapad av: Halasjö Hembygdsförening (2018-11-05 16:44:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Halasjö Hembygdsförening (2018-11-05 17:43:47) Kontakta föreningen