Vårt område

Vårt bevakningsområde är gråmarkerat på kartorna. Nu växer innerstaden sig in i vårt verksamhetsområde via Liljeholmen.
Vi kommer alltid att bevaka eventuella hot mot vår kulturmiljö.

Karta Hägersten med tunnelbanestationer

Karta med T-bana

Karta med hemgårdar utsatta

Karta med nedanstående gårdar utmärkta

Bilder Hägerstens gård, Slätten, Västberga gård, Fader Höks gård och Klubben

Bilder Hägerstens gård, Slätten, Västberga gård, Fader Höks gård och Klubben

Bilder på Katrineberg, Charlottendal, Fågelsången, Ekensberg och Hökmossen Hägerstens församling

Katrineberg, Charlottendal, Fågelsången, Ekensberg och Hökmossen Hägerstens församling