Årsskrifter 1970–1974 Hägerstensbygden


Hägerstensbygden 1970 nr 1

Framsida. Klick till större bild.Innehåll:

– Jakobsberg - Gammalt hem, modern tillflykt. K Elfstrand
– Till S:t Sigfrids kyrka. H Hansson
– Liljekonvaljekungen i lilla Aspudden. H Hansson
– Vi och sjön Trekanten. E Odhner
– Mattlummern – En medicinalväxt med eldfängt temperament. H Ståårns
– Lyckad hembygdsafton. H Ståårns

 

 


Hägerstensbygden 1970 nr 2

Framsida. Klick till större bild.Innehåll:

– Hälsningsanförande vid .. rådsmöte. H Hansson
– Nordisk Hjemstavnsförbunds rådsmöte. H Österberg
– Den gamla Sveaholmen. N Dahlborg
– Fakta och skrock kring vänderoten. H Ståårns
– Jubilerande Bergen tur och retur. Einar Gust.

 

 


Hägerstensbygden 1971 nr 1

Framsida. Klick till större bild.Innehåll:

– Stora Gröndals gård. H Hansson
– Hembygden. AM Carlsson
– I. Kyrkomusiken i Brännkyrka församling och dess utövare. S:t Sigfrids Kyrka 1904–1931. P Lundgren
– Det Petersenska kapellet. M Hamrin
– Aspudden. Swedenmark

 

 


Hägerstensbygden 1971 nr 2

Framsida. Klick till större bild.Innehåll:

– Leopolds Lyra.
– Hembygdsvård. E Odhner
– Några namn på gator, vägar och kvarter i Bredäng. K Elfstrand
– En amatörforskare vid Trekanten. H Hansson
– II. Kyrkomusiken i Brännkyrka församling och dess utövare. S:t Sigfrids Kyrka 1904–1931. P Lundgren
– Resa till gotländska kyrkor. H Hansson
– Veckoslutskurs i Uppenbarelsekyrkan. H Österberg

 


Hägerstensbygden 1972 nr 1

Framsida. Klick till större bild.Innehåll:

– Gatunamn i Aspudden. H Hansson
– Blommensberg – en skola med anor. G Hoppe
– Brännnässlan – nyttoväxt eller ogräs? H Ståårns
– Alice Quensel berättar om Jakobsbergs gård. K Elfstrand

 

 

 


Hägerstensbygden 1972 nr 2

Framsida. Klick till större bild. Innehåll:

– Omslagsbilden. BJ Jonsson
– Striden på Estbröte. H Ståårns
– Varför konst? Yngve Sjöberg
– Daghemsbebyggelse vid Jakobsbergs gård. Hägerstens hembygdsförenings inlägg i frågan. K Elfstrand
– Einar Odhner död. H Hansson
– Henny Ward död. H Hansson
– Hembygdsresa i Österled. H Hansson

 

 


Hägerstensbygden 1973 nr 1

Framsida. Klick till större bild.Innehåll:

  – Gravfälten vid Berga i Brännkyrka. B Rydberg
  – Klok gummas recept blev banbrytande för nutida hjärtmedicin. H Ståårns
  – En vandring i minnet i 1880-talets Brännkyrka. LG Andersson

 

       

   

 


Hägerstensbygden 1973 nr 2

Framsida. Klick till större bild.Innehåll:

– Den gamle missionären. H Hansson
– Ängen. A-M Tjörne
– Stora Katrineberg och dess miljö. I Lundgren
– Underhåll av gamla hus. Byggforskningens informationsblad B10:1972.
– Sommarresa till Östergyllen. GH Sjöberg
– Något om hembygdsdräkter.

 

 


 

Hägerstensbygden 1974

Framsida. Klick till större bild.Innehåll:

– Ett dokument om en gränsstrid. H Hansson
– Minnesanteckningar om Charlottendal nr 1 och dess ägare 1844–90 Claes Otto Vougt. Axel Dellvik
– Bolmörten – en illaluktande representant i "satans husapotek". H Ståårns
– Ett brev till en häst. H Ståårns
– Gryning. HM Tjörne
– Hembygdsförening för alla. K Elfstrand
– Trekanten långtifrån räddad. G Linnarsson
– Hembygsresa till Svenska Finland. H Österberg
– Brännkyrka genom tiderna Del III. H Hansson

 


 

 

 

 

 

Förening:

Hägerstens Hembygdsförening

Skapad av: Tuuli Amilon (2019-03-19 10:07:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tuuli Amilon (2019-08-30 10:19:14) Kontakta föreningen